przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych oraz eksperymentalnych w szkołach podstawowych

Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych oraz eksperymentalnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 

Dnia 1 czerwca 2017 r. rusza rekrutacja do klas VII dwujęzycznych oraz eksperymentalnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018.


Odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji (https://nabor.pcss.pl/szczecin/klasa7).


SZKOŁY PODSTAWOWE, KTÓRE BĘDĄ PROWADZIŁY REKRUTACJĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH W KLASACH VII

 

Nazwa szkoły

Adres szkoły

język

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W ZSO NR 4

ul. Romera 2,
71-246 Szczecin

angielski

włoski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10

ul. Kazimierza Królewicza 63,
71-552 Szczecin

hiszpański

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37

ul. Lucjana Rydla 6,
70-783 Szczecin

angielski

niemiecki

hiszpański

 


Uwaga: Do oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz w Szkole Podstawowej Nr 37 w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie tej szkoły


REKRUTACJA DO KLAS VII EKSPERYMENTALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Nazwa szkoły

Adres szkoły

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
W ZSO NR 7

ul. Unisławy 26,
71-413 Szczecin

klasa matematyczna

klasa przyrodnicza

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS VII
DWUJĘZYCZNYCH I EKSPERYMENTALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


1. Termin składania wniosków do klas VII szkół podstawowych dwujęzycznych i eksperymentalnych:

od 1 czerwca 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.

UWAGA: KANDYDAT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU TRZECH SZKÓŁ SPOŚRÓD TYCH, KTÓRE PROWADZĄ REKRUTACJĘ DO ODDZIAŁÓW KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH I EKSPERYMENTALNYCH (WYPEŁNIA SIĘ JEDEN WSPÓLNY WNIOSEK).

2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych oraz sprawdzianów kierunkowych do klas eksperymentalnych


19 czerwca 2017 r. godz. 16:00
– sprawdzian z przyrody z elementami matematyki do klasy eksperymentalnej przyrodniczej

20 czerwca 2017 r. godz. 16:00
– sprawdzian z matematyki do klasy eksperymentalnej matematycznej

21 czerwca 2017 r. godz. 16:00
– sprawdzian predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych

Uwaga: Kandydat przystępuje do sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej w szkole, którą wskazał na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jeśli na pierwszym miejscu wniosku znajduje się Szkoła Podstawowa nr 6 (klasy eksperymentalne) wówczas kandydat udaje się na sprawdzian do szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, którą wskazał najwyżej na liście preferencji.
Kandydat do klasy eksperymentalnej przystępuje do sprawdzianu kierunkowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 niezależnie od miejsca na liście preferencji, na którym wskazana została klasa eksperymentalna.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (w przypadku oddziałów dwujęzycznych) oraz wyników sprawdzianu kierunkowego (w przypadku oddziałów eksperymentalnych)

27 czerwca 2017 r. godz. 12:00

4. Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII

od 27 czerwca 2017 r. do 29 czerwca 2017 r. do godz. 12:00


5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6 lipca 2017 r. godz. 15:00

6. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału dwujęzycznego/ eksperymentalnego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII

  • w przypadku kandydatów, którzy nie są uczniami szkoły, do której zostali zakwalifikowani - potwierdzenie woli w formie złożenia oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII
  • w przypadku kandydatów, którzy są już uczniami szkoły, do której zostali zakwalifikowani - potwierdzenie woli w formie oświadczenia rodziców

od 7 lipca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. do godz. 15:00

7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

11 lipca 2017 r. godz. 12:00

Autor:  Wydział Oświaty 
31.05.2017

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie