przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Warsztaty "To nie magia – to fizyka!”

 

Zapraszam Szanownych Państwa

nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej

na warsztaty laboratoryjne

(II edycja)

„To nie magia – to fizyka!”


Spotkanie odbędzie się dnia
6 marca 2018r. (wtorek), w godz. 15:45 – 18:00
w VI Liceum Ogólnokształcącym im. St. Czarnieckiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41, sala 13

 

Cele szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel

 • projektuje i wykonuje proste doświadczenia fizyczne
 • organizuje warsztat uczniom tak, aby uczeń:
  - odróżniał elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych,byty realistyczne od fikcyjnych (punkt IV. 3 Podstawy Programowej)
  - eksperymentował, szacował, przewidywał, dokonywał pomiaru długości przedmiotów (punkt IV. 13 Podstawy Programowej)


Tematyka warsztatów:

 • Pokazy prostych, przygotowanych z udziałem przedmiotów codziennego użytku, zaskakujących eksperymentów fizycznych.
 • Samodzielne przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów podczas zajęć warsztatowych.


Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:

 • w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm,
  przesyłając na adres e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl
 • telefonicznie pod numerem 91 428 29 44


Udział w szkoleniu jest bezpłatny


Prowadzący:
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
01.02.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie