przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolenie dla nauczycieli fizyki

 

 

 

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa nauczycieli fizyki na szkolenie

„Zastosowanie technologii informacyjnej
w warsztacie nauczyciela fizyki”


Spotkanie odbędzie się dnia
27 listopada 2018r. (wtorek), w godz. 15:45 – 18:00
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

w Szczecinie, ul. Kopernika 16a, sala 111
Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

  • wykorzystuje różnorodne zasoby internetowe w pracy z uczniem (w tym symulatory doświadczeń, platformy edukacyjne i inne)
  • zna możliwości doświadczalne z zastosowaniem aplikacji w dostępnych w smartfonach opracowuje scenariusze pracy z zastosowaniem TIIndywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:

  • w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
  • telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki ODN w ZCEMiP w Szczecinie

  

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
14.11.2018