przejdź do głównej treści strony

Oferta Szkoleniowa - Styczeń 2020

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej, na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn,
należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
 

Lista załączników:

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
23.12.2019
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją
Rekrutacja na Akademii Morskiej