przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Odbiór odpadów zielonych z placówek oświatowych!

Placówki oświatowe będące w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych w ramach opłaty mają prawo zamówić kontener do gromadzenia odpadów zielonych powstałych na nieruchomości.

Do grupy odpadów zielonych zaliczamy trawę, drobne gałęzie, liście, spady.

Firma wywozowa po zgłoszeniu wstawia kontener na 24 godziny. Każda z placówek oświatowych może dokonać takiego zgłoszenia 16 razy w okresie od kwietnia do końca listopada, na daną placówkę.
Korzystanie z usługi odbioru odpadów zielonych nie wpływa na zmianę wysokości opłaty miesięcznej za wywóz odpadów.


 

WAŻNE - przy gromadzeniu odpadów zielonych - do kontenera odpady zielone wrzucamy bez dodatkowego opakowania!!!

Osoby odpowiedzialne w placówkach oświatowych
chcący skorzystać z usługi odbioru odpadów zielonych muszą złożyć zamówienie na podstawienie kontenera na odpady zielone bezpośrednio do podmiotów realizujących usługi na rzecz Gminy Miasto Szczecin.

W odpowiedzi na zgłoszenie, podmiot winien udostępnić kontener o pojemności do 5 m3 lub powyżej 5 m3.

Przypominamy, że przy zamówieniu kontenera należy:

 • wskazać miejsca wstawienia kontenera, którym ma prawo dysponować,
 • zabezpieczyć miejsca podstawienia kontenera – podłoże winno być utwardzone z zapewnioną wolną przestrzenią do rozładunku i załadunku,
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

W poszczególnych sektorach obsługę odbioru odpadów zielonych w systemie kontenerowym na zlecenie Gminy prowadzą:

 • Sektor I Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz Franecki oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki Kontakt w sprawie zamówień: Magdalena Czwarenko, tel. 601572766, adres e-mail: tompol@plusnet.pl  Termin podstawienia kontenera wynosi do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 • Sektor II Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski Kontakt w sprawie zamówień: Jolanta Ciesielska, tel. kom: 507 008 901, tel. stac. 91 48 31 810, fax. 91 48 98 594, adres e-mail: kontenery@jumar.info.pl
  Termin podstawienia kontenera wynosi do 6 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 • Sektor III Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz Franecki oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki Kontakt w sprawie zamówień: Magdalena Czwarenko, tel. 601572766, adres e - mail: tompol@plusnet.pl Termin podstawienia kontenera wynosi do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 • Sektor IV Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Szczecin Kontakt w sprawie zamówień: Paweł Kacała, tel. kom: 507 008 901, tel. stac. 91 46 23 976 lub 91 46 23 777, adres e - mail: : konteneryzielone@mpo.szczecin.pl  Termin podstawienia kontenera wynosi do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

  Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do firm, które obsługują konkretne sektory miasta
   
Autor:  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
14.11.2016
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie