przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Kwalifikacja wojskowa 2024

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 09 stycznia 2024 roku
o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku
 

Na podstawie art. 57. ust 5 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2473), podaje się do publicznej wiadomości, że:

1. W okresie od dnia 01 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r., będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa
zachodniopomorskiego.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 2000 - 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
  a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii
  lub kończą naukę w zawodach technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej; do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

3. Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-6, posiadające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w niżej wymienionych powiatach (miastach na prawach powiatu), winny stawić się do kwalifikacji wojskowej w poniżej określonych miejscach i terminach jej prowadzenia:

Miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Termin kwalifikacji wojskowej

POWIAT BIAŁOGARDZKI- miasto Białogard i gminy: Białogard, Karlino, Tychowo.

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X
w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46

01 lutego – 15 lutego
 2024 roku

POWIAT CHOSZCZEŃSKI- gmina: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Recz.

Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie,
ul. Bohaterów Warszawy 17

06 marca – 22 marca,
2024 roku

POWIAT DRAWSKI- gmina: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Złocieniec.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego                            i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, ul. Warmińska 1

04 kwietnia – 25 kwietnia 2024 r.

POWIAT GOLENIOWSKI- gmina: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica.

Kompleks Rekreacyjno-Sportowy „Fala”,
 ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

19 lutego – 13 marca
2024 r.

POWIAT GRYFICKI- gmina: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów.

Hala Widowiskowo-Sportowa GRYF ARENA
w Gryficach, ul. J. Piłsudskiego 35

03 kwietnia – 19 kwietnia 2024 r.

POWIAT GRYFIŃSKI- gmina: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa.

 Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, ul. Łużycka 91

04 marca – 27 marca
2024 roku

POWIAT KAMIEŃSKI- gmina: Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin.

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim,
ul. Wolińska 7b.

05 lutego – 15 lutego
2024 roku

POWIAT KOŁOBRZESKI- miasto Kołobrzeg i gminy: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie.

Klub Wojskowy 12 Pułku Logistycznego, ul. Łopuskiego 46, w Kołobrzegu

19 lutego – 12 marca,
2024 roku

POWIAT KOSZALIŃSKI- gmina: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204A

04 marca – 25 marca

2024 roku

POWIAT ŁOBESKI- gmina: Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno.

Przychodnia Lekarska, ul. Sikorskiego 6,  73-150 Łobez

08 kwietnia – 19 kwietnia 2024 roku

POWIAT MYŚLIBORSKI- gmina: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski.

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15

09 kwietnia – 26 kwietnia 2024 roku

POWIAT POLICKI- gmina: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police.

Siedziba „Gustaw Securitas” w Szczecinie, ul. Firlika 19 III piętro.

04 marca – 27 marca,
2024 roku

 

POWIAT PYRZYCKI- gmina: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice.

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4

25 marca – 05 kwietnia 2024 roku

POWIAT SŁAWIEŃSKI- miasta: Darłowo i Sławno oraz gminy: Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno.

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie,
ul. Sempołowskiej 2

05 lutego  – 22 lutego
2024 roku

POWIAT STARGARDZKI- miasto Stargard i gminy: Chociwel, Dolice, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dabrowa, Stargard, Suchań.

Klub Wojskowy (Garnizonowy), ul. 11 listopada 22
73-110 Stargard

01 lutego – 05 marca,
 2024 roku

POWIAT SZCZECINECKI- miasto Szczecinek i gminy: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek.

Zakład Obsługi Nieruchomości w Szczecinku,
ul. Artyleryjska 9

01 lutego – 28 lutego,
2024 roku

POWIAT ŚWIDWIŃSKI- miasto Świdwin i gminy: Brzeżno, Połczyn Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin.

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                          w Świdwinie, ul. Drawska 32

11 marca – 22 marca

2024 roku

POWIAT WAŁECKI- miasto Wałcz i gminy: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz.

Klub Wojskowy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód
w Wałczu, ul. Mazowiecka 2

04 marca – 20 marca,
2024 roku

Miasto KOSZALIN

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204 A

01 luty– 01 marca
2024 roku

Miasto SZCZECIN

Siedziba „Gustaw Securitas” w Szczecinie, ul. Firlika 19 III piętro.

01 lutego – 30 kwietnia 2024 roku

Miasto ŚWINOUJŚCIE

Hotelik przy Amfiteatrze w Świnoujściu, ul. Chopina 3, 72-600 Świnoujście

03 kwietnia – 12 kwietnia
2024 roku

 

4. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem
(burmistrzem, prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji.

5. Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia: 

 1. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 2. powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność:
  - całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
  społecznym rolników,
  - całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy na podstawie ustawy z dnia
  17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  - zaliczenie do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niesprawności w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
  a ) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  b) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

6. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia:

 1. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 2. powiatowej komisji lekarskiej: dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność:

  -  całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
      społecznym rolników,

  -  całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy na podstawie ustawy z dnia
      17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

   - zaliczenie do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niesprawności w rozumieniu przepisów ustawy
      z   dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji: wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

7. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które:

 1. w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, w celu wyznaczenia im miejsca i terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 2. po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

8. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia. Zgłoszenia można dokonać również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

9. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej. Wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej składa się za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji. Do wniosku osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej dołącza zaświadczenie lekarskie stwierdzające zmiany w jej stanie zdrowia, jakie nastąpiły od dnia ostatniego orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do służby wojskowej.

10. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

11. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane; nie zgłoszą się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony; nie zgłoszą się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmówią poddania się badaniom lekarskim; odmówią udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji w zakresie danych ich dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej - podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny zgodnie z art. 681 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.  

Lista załączników:

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
12.01.2024