przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs językowo-plastyczny

KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS 2-3

V międzyszkolny konkurs językowo-plastyczny organizowany przez ZS 16 w Szczecinie

 

1. Warunki uczestnictwa:

  • Kartka musi zawierać życzenia lub wierszyk świąteczny w języku angielskim.
  • 1 osoba przygotowuje samodzielnie 1 kartkę Bożonarodzeniową (max. 10 prac z jednej szkoły- bez znaczenia ile prac z klasy 2, a ile z 3). Gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie wykonał pracy samodzielnie, kartka zostaje zdyskwalifikowana.
  • Technika, rozmiar i kształt prac dowolny.

2. Termin dostarczania prac:

  • do 9 grudnia 2016r. do godziny 15:00- osobiście do sekretariatu ZS 16 lub Sali 110 z dopiskiem „Konkurs KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS 2-3” lub pocztą (Zespół Szkół nr 16, ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin). Decyduje data złożenia lub wpływu prac w siedzibie Organizatora.
  • Nauczyciel musi złożyć prace z listą prac zgłoszonych na konkurs wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI. Prace przechodzą na własność ZS 16.

3. Opis prac:

  • Prace należy opisać na odwrocie DRUKOWANYMI literami: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, opiekun. Prace, które nie będą posiadały tych informacji będą odrzucane!

4. Zasady oceniania:

  • Prace oceni Komisja Konkursowa w składzie:

- nauczyciele języków obcych - nauczyciel plastyki
Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:
- poprawność językowa, - pomysłowość, sposób wykonania,
- ogólny wyraz artystyczny, - dobór technik plastycznych do wieku.


5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone ( miejsca 1-3, oraz 3 wyróżnienia).

6. Wyniki konkursu zostaną podane 15.12.2016r. na stronie internetowej szkoły: zs16szczecin.pl oraz rozesłane e-mailem do osób nagrodzonych. Wręczenie nagród odbędzie się 19.12 2016r.

Wszystkie szkoły oraz nauczyciele zgłaszający uczniów otrzymają dyplomy z podziękowaniem za udział oraz przygotowanie uczniów do konkursu.

W razie pytań proszę o kontakt: sylwia.grygorcewicz.zs16@gmail.com  lub tel. 537 081 939.

 

Koordynatorzy konkursu:
Sylwia Grygorcewicz, Patrycja Kryszałowicz, Iwona Łukaszewicz, Małgorzata Łukasik

Autor:  Zespół Szkół nr 16 
07.11.2016

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie