przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Turniej Teatralny "Pleciugomaniacy"


PLECIUGOMANIACY - TURNIEJ TEARTALNY

REGULAMIN KONKURSU

 


CELE KONKURSU

• Pogłębianie wiedzy o teatrze, jego specyficznym języku, formach, ludziach zaangażowanych w tworzenie i realizację spektaklu teatralnego.
• Rozwijanie wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki, kultury słowa.
• Kształtowanie postawy aktywnego i krytycznego odbiorcy kultury, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki teatralnej.
• Wdrażanie do odpowiedzialności, systematyczności i samodyscypliny.
• Stworzenie możliwości do samorealizacji i aktywności twórczej.
• Budowanie poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie z tremą.
• Kształcenie umiejętności pracy w zespole.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Konkurs jest organizowany pod nazwą „PLECIUGOMANIACY” i jest zwany dalej: turniejem lub konkursem.
• Organizatorami turnieju są: Teatr Lalek Pleciuga, szczeciński oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów oraz Szkoła Podstawowa nr 54 w Szczecinie.
• Turniej zostanie przeprowadzony w 3 etapach. Dokładne terminy zostaną podane po zgłoszeniu się uczestników.
• Wszystkie etapy odbędą się w Teatrze Lalek Pleciuga.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, klas 7-8. Każda szkoła zgłasza jedną 5-osobową drużynę. Mogą to być uczniowie jednej lub kilku klas.
  2. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie turnieju, który odbędzie się 19 marca 2020 r. o godz. 13.30 w Teatrze Lalek Pleciuga, jest przesłanie zgłoszenia (zał. nr 1) do dnia 16 marca 2020 r. na adres mailowy - edukacja@pleciuga.p
  3. Liczba drużyn kwalifikowanych do kolejnych etapów będzie uzależniona od liczby startujących zespołów.
  4. Po każdym etapie uczniowie otrzymują drobne upominki, dyplomy udziału. Nagrody główne otrzymają najlepsze zespoły rozgrywek finałowych.
  5. Pytania proszę kierować do Magdaleny Bogusławskiej– edukacja@pleciuga.pl lub Beaty Gierczyńskiej b.gierczynska@gmail.com .


DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu, w związku z wydaniem nagród i promocją na stronach internetowych organizatorów.

PRZEBIEG KONKURSU

I etap
Zespoły biorą udział w turnieju, w czasie którego wykonują różne zadania związane z teatralnymi działaniami

II etap
Zespoły w swoich szkołach wykonają zadania związane z teatrem i prześlą je organizatorom do oceny.

III etap
Zakwalifikowane do tego etapu zespoły będą wykazywać się praktycznie teatralną wiedzą i aktorskimi umiejętnościami w formie spontanicznych działań.
 

Autor:  Szkoła Podstawowa Nr 48 
06.03.2020
Zostaw 1% w Szczecinie - tu znajdziesz listę organizacji!