przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Powstanie CUW Placówek Oświatowych

W Szczecinie planuje się utworzenie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Nowa jednostka pozwoli na zwiększenie kontroli nad finansami szczecińskich placówek oświatowych. Powołano specjalny zespół, który zajmie się przygotowaniem koncepcji utworzenia nowej jednostki budżetowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną: jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, gminnym instytucjom kultury; innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Cele powołania nowej jednostki to:

  • poprawa efektywności zarządzania w jednostkach organizacyjnych Miasta poprzez standaryzację procesów i specjalizację kadry;
  • poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta – skoncentrowanie się na działalności statutowej a nie pomocniczej;
  • kontrola ryzyka karno-skarbowego Miasta w zakresie jednego podatnika VAT i integracja rozliczania podatku VAT;
  • integracja rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek do ZUS w zakresie umów cywilno-prawnych (zlecenia/o dzieło) w związku z jednym płatnikiem GMS;
  • efektywne wykorzystanie kompetencji kadry ekonomiczno-finansowej jednostek oświatowych;
  • zagospodarowanie kadry zlikwidowanych z mocy prawa gimnazjów;
  • osiągnięcie korzyści ekonomicznych wynikającej z konsolidacji zarządzania i gospodarowania majątkiem Miasta.

24 stycznia br. powołano Zespół ds. utworzenia Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych w Szczecinie w skład którego wchodzą specjaliści z Urzędu Miasta. Celem zespołu będzie przygotowanie koncepcji utworzenia nowej jednostki budżetowej jak i opracowanie projektu struktury organizacyjnej, wstępnej etatyzacji oraz procesów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych w Szczecinie.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych w Szczecinie, przejmie obsługę finansowo księgową placówek oświatowych z dniem z dniem 1 stycznia 2020 r. Zespół będzie współpracować z dyrektorami szczecińskich placówek przy wypracowywaniu koncepcji funkcjonowania placówki, która będzie spełniała oczekiwania obu stron.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
31.01.2019