przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nabór do Pracowni Pałacu Młodzieży - rok szkolny 2018/2019

 

Pałac Młodzieży w Szczecinie informuje, że rekrutacja uczestników na zajęcia do pracowni oraz do Akademii Edukacji Przedszkolaka na rok szkolny 2018/2019 odbywa się wg ustalonego wcześniej harmonogramu, który znajduje się na naszej stronie internetowej. Nabór na wolne miejsca do pracowni rozpoczyna się w poniedziałek 21 maja i trwa do piątku 25 maja. Plany na nowy rok szkolny będą dostępne na stronie internetowej od piątku, 18 maja.

(Nabór do Pałacu Młodzieży odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe, rozdz. VI, art. 130, 131, 144, 157,158,160 i 161 (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).)

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie jest placówką oświatową z ponad 65-letnią tradycją. Z naszej oferty korzysta rocznie około 1500 stałych uczestników. Jeszcze większa grupa mieszkańców Szczecina, spotyka się na różnorodnych imprezach ciekawie spędzając czas wolny. Nasza oferta skierowana jest do różnych grup wiekowych. Najmłodsi mogą korzystać z zajęć w Akademii Edukacji Przedszkolaka, dzieci i młodzież w wieku szkolnym rozwijają swoje pasje i zainteresowania w pracowniach Artystycznych, Naukowo-Technicznych, Sportowych, Turystyki i Rekreacji oraz Edukacji Morskiej. Wykwalifikowana kadra pomaga „rozwinąć skrzydła” i uwierzyć w siebie każdemu kto przychodzi na zajęcia. Zapraszamy!
 

Autor:  Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie 
17.05.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie