przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Niepodległa short - konkurs dla uczniów na etiudę filmową

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości, do dialogu. Celem konkursu jest zaangażowanie uczniów do poszerzenia i ugruntowania wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę do odzyskania niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, umacnianie poczucia dumy narodowej w społeczności lokalnej, budowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za losy państwa i narodu, rozwijanie kreatywności, samodzielności, umiejętności planowania i zaangażowania we wspólne działania dla dobra ogółu.

Konkurs filmowy kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i liceów oraz nauczycieli ze Szczecina. Zadaniem konkursowym jest nakręcanie krótkiej etiudy filmowej (maksymalnie 15 minut) na temat: patriotyzmu, wolności, niepodległości. Film może być próbą odpowiedzi na pytania: czym jest dla nas wolność oraz jak dziś ją rozumiemy i odczuwamy.

Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe, takie jak: dokument, wywiad, pejzaż filmowy, reportaż. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół uczniów (maksymalnie cztery osoby).

Filmy zapisane na płycie CD lub DVD (w formacie zgodnym z odtwarzaniem: Windows Media Player, MPG4, AVI), z podpisem zawierającym tytuł filmu, autorów oraz numer szkoły i telefon kontaktowy należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście do 30 listopada 2018 roku pod adresem:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Dział Edukacji

ul. Wały Chrobrego 3

70-502 Szczecin

z dopiskiem „Niepodległa short”.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 14 grudnia 2018 (piątek) w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3.

Koordynatorka: Agata Kamińska

a.kaminska@muzeum.szczecin.pl 

Autor:  Muzeum Narodowe w Szczecinie  
29.08.2018

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie