przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Zespół Szkół nr 2 podpisał umowę partnerską z Firmą Handlowo- Usługową "CM"

28 Lutego 2019 roku miało miejsce podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Firmą Handlowo-Usługową „CM“ a Zespołem Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie. Ze strony Firmy „CM“ umowę podpisał właściciel – Pan Marek Czaja, natomiast ze strony szkoły – dyrektor, Pan Bogusław Nowak. Firma „CM“ zajmuje się między innymi robotami hydrotechnicznymi: prowadzi budowę nabrzeży i obwałowań przeciwpowodziowych, wykonuje umocnienia linii brzegowych i zabezpieczenia mostów. Ponadto prowadzi takie roboty ziemne jak niwelacje terenu czy wykopy.

Umową partnerską objęta została klasa kształcąca w zawodzie technik budownictwa wodnego. Główne działania wynikające z podpisanej umowy to: organizowanie dla uczniów i pracowników szkoły szkoleń związanych z technologiami stosowanymi w budownictwie i melioracji, organizowanie warsztatów i praktyk zawodowych. Umowa partnerska będzie obowiązywała do 2021r., mamy jednak nadzieję na dłuższą i bardzo efektywną współpracę, a przyszli melioranci na atrakcyjne miejsca pracy po ukończeniu szkoły.

Przypominamy, że Zespół Szkół nr 2 podpisał podobne umowy partnerskiej i współpracuje już z:

  • Grupą Azoty Zakładami Chemicznymi „Police” S.A. - w zawodzie technik technologii chemicznej,
  • KK Wind Solutions - w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • Biurem Podróży Wakacje.pl i  Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie - w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich.
Autor:  Zespół Szkół Nr 2 
01.03.2019