przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzyszkolny Konkurs "Złota Jesień w Szczecinie"

Międzyszkolny SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41
       z Oddziałami Integracyjnymi
im. Maksymiliana Golisza
w Szczecinie


zaprasza do udziału w Konkursie Międzyszkolnym

PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNO – POETYCKIM

„Złota Jesień w Szczecinie”

 

 

CELE KONKURSU:

 • uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody i architektury,
 • prezentacja możliwości twórczych uczniów w dziedzinie plastyki i fotografii,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, inspirowanej światem przyrody i sztuki,
 • wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu technik plastycznych i fotograficznych.

 

REGULAMIN

1. Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. IV-VII szkół podstawowych oraz kl. II i III gimnazjum (dwie kategorie wiekowe),
 • zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie samodzielnie i indywidualnie pracy malarskiej, fotograficznej lub napisanie wiersza na zadany temat,
 • technika malarska dowolna płaska, na płótnie lub papierze – format min. A3 (nie większy niż A2),
 • zdjęcia wykonane w technice analogowej lub cyfrowej, a następnie wywołane lub wydrukowane, format minimum 130×180 mm – odpowiednio każdy bok, uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie.
 • teksty należy dostarczyć w formie papierowej i na płycie CD,
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez opiekuna szkolnego karty zgłoszenia oraz wypełnienie przez opiekuna prawnego uczestnika oświadczenia (zał.1), które należy dołączyć do pracy.

2. Opis pracy:

Każda praca powinna mieć trwale przymocowaną metryczkę z następującymi danymi:

 • imię i nazwisko autora, klasa,
 • tytuł pracy (miejsce w Szczecinie),
 • nazwa i adres szkoły wraz z numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna ,
 • do pracy obowiązkowo dołączyć należy Kartę Zgłoszenia wraz z Oświadczeniem (zał.1)
 • prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.


3. Kryteria oceny:

 • teksty oceniać będzie jury wg kryteriów: tematyka, szczerość i oryginalność wypowiedzi, forma, środki artystycznego wyrazu,
 • w pracach plastycznych i fotograficznych: wrażenie estetyczne, pomysłowość / oryginalność w ujęciu tematu.


4. Składanie prac:

 • Termin składania prac upływa 29 listopada 2017r.
 • Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora: Szkoła Podstawowa Nr 41z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin,


5. Ogłoszenie wyników:

 • W grudniu 2017r. w siedzibie organizatora otwarta zostanie wystawa prac konkursowych, które ocenione zostaną przez Jury Konkursu (prace nie spełniające wymogów formalnych nie będą podlegać ocenie).
 • Laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o wynikach oraz terminie rozdania nagród,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania złożonych prac (wezmą one udział w Aukcji, z której dochód przeznaczony zostanie m.in. na cele charytatywne oraz na sfinansowanie nagród). Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizatorzy:
Anna Litwinowicz,
Katarzyna Neumann-Piotrowska
Iwona Zawada
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 41 
28.09.2017

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie