przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Seminarium: Proszę Pani, mam traumę

 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
zaprasza nauczycieli na

Cykl spotkań seminaryjnych
„WEJRZYJ W DUSZĘ DZIECKA.
PROBLEMY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY”

Cel ogólny: Przedstawienie i pogłębienie wiedzy na temat problemów psychicznych (geneza, różnicowanie, skutki, itp.) dzieci i młodzieży oraz sposobów interwencji

Seminarium IV

Tytuł: PROSZĘ PANI, MAM TRAUMĘ
Termin: 03.06.2019 r., godz.: 17.00-18.30


Program:

  1. Scharakteryzowanie pojęcia traumy. Geneza i mechanizmy powstawania.
  2. Określenie przyczyn i skutków powstawania zdarzeń traumatycznych u dzieci i młodzieży oraz wskazanie sposobów ich zapobiegania i leczenia.


SEMINARIUM V
Nie radzę sobie!
SEMINARIUM VI
W sieci uzależnień


Szczegóły dotyczące warsztatów wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się na stronie:
http://wshtwp.pl/odn-oferta-dla-nauczycieli/

Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.

Kontakt – telefon: 91 424-32-33, e-mail: odn@wshtwp.pl

 

Z poważaniem
dr Alina Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie 
09.05.2019