przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Gimnazjaliści oraz Uczniowie Szkół Podstawowych!

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 9 maja 2019 r.

Przeprowadzona zostanie odrębnie dla:

  • dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych oraz
  • dla absolwentów 3-letnich gimnazjów.

W prowadzonych przez Miasto Szczecin liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia przygotowanych zostało na rok szkolny 2019/2020 łącznie 7400 miejsc w klasach pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych (3700 miejsc) i gimnazjów (3700 miejsc).

Każdy uczeń będzie miał prawo wyboru nie więcej niż 3 szkół oraz dowolnej liczby oddziałów w obrębie tych szkół !

Zachęcamy wszystkich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do zapoznania się z ofertą szkół dostępną w wersji elektronicznej na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin.

W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Szczecinie będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego:


https://nabor.pcss.pl/szczecin


Na tej stronie internetowej, oprócz oferty szkół, zamieszczane będą aktualne informacje na temat rekrutacji.
Przy pomocy serwisu internetowego można będzie:
 

  • wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły,
  • zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji,
  • mieć stały dostęp do poradników,
  • monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie zachodniopomorskim:

Kuratorium Oświaty

 

W przypadku wątpliwości dotyczących rekrutacji dodatkowe informacje można uzyskać
w szkołach ponadpodstawowych /ponadgimnazjalnych oraz w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, tel., 91 424 54 36, 91 424 51 69, e-mail wos@um.szczecin.pl.

Życzymy udanego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej !

Lista załączników:

Autor:  Wydział Oświaty 
06.05.2019