przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konferencja "Nauczyciel – Rodzic – Dziecko" - Relacja

Konferencja jest odpowiedzią na pilną potrzebę wzmocnienia autorytetu wychowawcy nauczyciela, jako wartości nadrzędnej w relacjach szkolnych, a także próbą wypracowania skutecznego modelu komunikacji i współpracy szkoły z rodzicami.

Wydarzenie inauguruje dwa nowe projekty SSW Collegium Balticum. Pierwszy wdrażany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Szkoleń Medialnych przy Polskim Radiu i jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli, w kontekście aktualnej sytuacji w Oświacie.

Drugi projekt powstaje przy współpracy z Polską Fundacją Przeciwdziałania Uzależnieniom. Celem jest wprowadzenie na stałe do programu studiów, dla przyszłych nauczycieli, modułu opartego na praktycznej wiedzy psychologicznej, niezbędnej do wydobycia i wzmocnienia w wychowankach umiejętności, związanych z rozwijaniem inteligencji emocjonalnej.

Konferencja naukowa

Edukacja nauczycieli

Prosto o rzeczach trudnych

Zanik autorytetów

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był tematyce autorytetu wychowawcy-nauczyciela jako wartości nadrzędnej w relacjach szkolnych. Odbyły się prelekcje i warsztaty dla nauczy-cieli.

Autorytet wychowawcy-nauczyciela jako wartość nadrzędna w relacjach szkolnych.

Drugi dzień konferencji poświęcony jest relacjom rodzic - nauczyciel. Podczas Forum Rad Rodziców odbędą się wykłady, warsztaty i debata, w trakcie których rodzice wraz z nauczy-cielami podejmą próbę wypracowania nowego modelu współpracy we współczesnej szkole.

Program konferencji

Wśród znamienitych prelegentów uczelnia gości m.in prof. Natalię Viatkinę - filozofa, logika, pracownika Instytutu Filozofii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Pani Profesor jest m.in ekspertem ds. kryzysów społecznych.

Wydarzenie ma charakter naukowy. Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.
 

Autor:  Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum 
31.05.2019