przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Misja dzieci - Szczecin bez śmieci

 „My – dzieci – posprzątamy, a ty pokaż, że potrafisz utrzymać nasz mały świat w czystości.
Uszanuj naszą pracę, doceń starania, nie śmieć, nie wyrzucaj odpadów byle gdzie”.

Z takim przesłaniem, które nam towarzyszy od początku, po raz czwarty zapraszamy placówki oświatowe do wspólnego udziału w akcji „Misja dzieci – Szczecin bez śmieci” .

W poprzednim roku dzięki zaangażowaniu uczestników, udało nam się zebrać rekordową liczbę odpadów (2800 kg), a tym samym uporządkować tereny na których najmłodsi mieszkańcy Miasta bawią się, spacerują i spędzają czas wolny. To była również rekordowa edycja pod kątem ilości chętnych grup - łącznie wzięło w niej udział ponad tysiąc (1035) dzieci z przedszkoli, podstawówek oraz gimnazjów.

Wiosenne porządki planujemy rozpocząć z początkiem kwietnia, według następującego schematu działania"

  • Akcję sprzątania będziemy prowadzić dwa razy w tygodniu przy udziale maksymalnie dwóch klas ( optymalnie jedna grupa) – max 50 uczestników
  • My zapewniamy kamizelki ochronne, worki, rękawiczki i odbiór worków z odpadami przez właściwą firmę.
  • Nauczycieli, wychowawców – koordynatorów akcji z ramienia placówek oświatowych prosimy o wybranie terenu do uporządkowania, który tego wymaga i jest w pobliżu przedszkola/ szkoły. Zaznaczamy, że na tą kwestię należy zwrócić szczególną uwagę i zweryfikować teren ponownie na dzień przed umówionym terminem. Jest to dla nas tak ważne, ponieważ ustalamy z firmą, miejsce odbioru odpadów, jak również ze względu na cel akcji i kwestię bezpieczeństwa uczestników – po stronie szkoły jest zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów.
  • Prosimy, aby na tuż przed każdym wyjściem przygotować dzieci do udziału, pod kątem zasad bezpieczeństwa w terenie.
  • Przy każdym wyjściu będzie pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, z którym będzie można porozmawiać na temat systemu gospodarki odpadami w Szczecinie, w tym o selektywnej zbiórce.
  • Na zakończenie, dzieci otrzymają drobne upominki za zaangażowanie i włożony wysiłek.


Warunkiem uczestnictwa jest: 

Zgłoszenie chęci udziału przez nauczycieli, wychowawców z placówek oświatowych do koordynatora akcji – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta Szczecin – Sandra Richert tel. 914245883, srichert@um.szczecin.pl. (ustalenie terminu, godziny, ilości uczniów biorących udział danego dnia w sprzątaniu, zaproponowanie miejsca do uporządkowania).

Autor:  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
03.04.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie Wielki Piknik Pasji, 19 maja