przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolenie dla nauczycieli - Karta rowerowa w szkole

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie, serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli na ostatnie w tym roku bezpłatne szkolenie stacjonarne uprawniające do prowadzenia zajęć oraz egzaminowania uczniów ubiegających się o kartę rowerową w szkole, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U.2013 poz. 512).

Posiadanie karty rowerowej jest obowiązkowe dla dziecka w wieku od 10 do 18 roku życia, które chce poruszać się po drogach publicznych.

Jest to jedyna okazja, aby jeszcze przed wakacjami wyposażyć uczniów, którzy ukończyli 10 lat w ten nieodzowny dokument.

Szkolenie odbędzie się w sobotę 3 czerwca 2023 r. w godz. od 9.00 do 14.00 w siedzibie WORD-u przy ul. Golisza 10B w Szczecinie.

Link do rejestracji poniżej:
ZCDN - I/D/27 Karta rowerowa w szkole – edycja 2023

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma stosowny dokument uprawniający do prowadzenia szkoleń i egzaminowania uczniów ubiegających się o kartę rowerową w szkole.
 

Autor:  Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
24.05.2023