przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Terminy olimpiad na rok szkolny 2020/2021

Terminy olimpiad ustalają komitety główne. Terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiady planowanej na kolejny rok szkolny wymagają uzgodnienia z Ministrem Edukacji Narodowej.

W przypadku konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach olimpiady, ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze terminu przeprowadzenia eliminacji podejmuje Minister Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w trzyletniej perspektywie czasowej powierza i finansuje organizację olimpiad przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie.

Terminy olimpiad

Lista załączników:

Autor:  Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
31.07.2020