przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rekrutacja do oddziałów sportowych - klasy 1 SP

REKRUTACJA DO KLAS I na rok szkolny 2023/2024 Oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych rozpoczyna się w dniu 6 marca 2023 r.

Dnia 6 marca 2023 r. w ramach naboru do klas I szkół podstawowych rozpocznie się również rekrutacja do klas I oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego.


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
na rok szkolny 2023/2024*

I. Termin składania wniosków do klas I oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego: Od 6 marca 2023 r. do 22 marca 2023 r.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas I sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.

II. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym: 8 marca do 15 marca 2023 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Uwaga: Kandydat przystępuje do próby sprawności fizycznej w szkole, do której ubiega się o przyjęcie, w terminie wskazanym przez szkołę prowadzącą rekrutację do oddziału sportowego, mistrzostwa sportowego. Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

III. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
16 marca 2023 r. do godz. 15:00

IV. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej lub mistrzostwa sportowego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
22 marca do 31 marca 2023 r.

V. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
12 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00

VI. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I oddziału sportowego, mistrzostwa sportowego w formie pisemnego oświadczenia.
Od 13 kwietnia do 14 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00

VII. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I sportowej lub mistrzostwa sportowego.
17 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00

Lista załączników:

Autor:  Wydział Oświaty 
08.03.2023
Włącz się i pomagaj! Przekaż 1,5%