przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Posprzątaliśmy i daliśmy moc odpadom!

Dokładnie 220 kilogramów odpadów zmieszanych zebrali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 59 w Szczecinie, którzy sprzątali okolice swojej szkoły w ramach pierwszej akcji „Sprzątania świata z EcoGeneratorem”. Od razu po zakończonej zbiórce, odpady trafiły do EcoGeneratora, który wyprodukował z nich energię dla miasta.

Tak jak planowaliśmy spotkaliśmy się w piątkowy poranek, 15 września. Na boisku szkolnym SP 59 przy ul. Dąbskiej zebrały się najpierw klasy drugie i trzecie. Starsi uczniowie wraz z nauczycielami dołączali stopniowo po skończonych lekcjach. Wszystkich wyposażyliśmy w rękawice, worki i chwytaki i ruszyliśmy sprzątać wokół szkoły.

Zadaniem uczniów było sprzątanie z równoczesną segregacją odpadów. Podpowiedzią dotyczącą prawidłowej selekcji odpadów były magnesy przekazane przez EcoGenerator, a w worki z odpowiednimi kolorami frakcji wyposażyliśmy panie nauczycielki.

Odpady zmieszane, które uczniowie zebrali lądowały w fioletowych workach, które po powrocie wrzucali do ustawionego w ramach wydarzenia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Szczecinie kontenera. Niekiedy worki szybko się wypełniały i trzeba było zanosić je do kontenera jeszcze przed końcem zbiórki.

Po około dwugodzinnym spacerze po okolicy z równoczesnym sprzątaniem, wszystkie grupy wróciły do szkoły na wielki finał. To wtedy wypełniony filetowymi workami kontener oraz zielone, żółte i niebieskie worki z posegregowanymi odpadami zostały zabrane przez MPO Sp. z o.o.

W nagrodę za udział w akcji uczniowie otrzymali „ecogeneratorowe” upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Trzeba podkreślić, że zasłużyli na ogromne brawa, podobnie jak szkolna kadra. Bez ich zaangażowania i ogromnego zapału, nie udałoby się posprzątać pobliskiego lasku czy łąki. Skorzystają na tym oni sami, ale także wszyscy okoliczni mieszkańcy.

Skorzystają też pozostali mieszkańcy Szczecina, ponieważ odpady zmieszane w filetowych workach, tego samego dnia trafiły do naszej instalacji. Dzięki temu wyprodukowana energia elektryczna zasiliła m.in. uliczne lampy i sygnalizacje świetlne w Szczecinie a ciepło trafiło do kranów szczecinian. Zarejestrowaliśmy cały proces. Zdjęcia oraz film są dostępne na naszej stronie i social mediach.

Głęboko wierzymy, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci najmłodszych szczecinian. Na własne oczy przekonali się, jak piękne miejsca mogą być bardzo zanieczyszczone przez ludzi. Wielu uczniów dziwiło się i było w szoku. Wprost mówili: „Jak ktoś może tak śmiecić”. Uczestnicy naszej akcji na pewno tego robić nie będą. Przypomnieliśmy im, że odpady należy segregować i jak ważną rolę w naszym mieście spełnia EcoGenerator – spalarnia odpadów.

By kontynuowali ekologiczną edukację, a wiedza była przekazywana kolejnym pokoleniom, za udział w akcji szkoła otrzyma także od EcoGeneratora wyposażenie sali lekcyjnej do edukacji ekologicznej. Po dzisiejszym dniu jesteśmy pewni, że skorzystają z tego najlepiej jak się da.

Wydarzenie zainicjowane przez EcoGenerator zostało zarejestrowane w ramach tegorocznej 30. edycji Akcji Sprzątanie Świata – Polska. Przypomnijmy. By można było je przeprowadzić siły połączyły: Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Szczecinie i ZUO czyli EcoGenerator. Dziękujemy!

EcoGenerator - generujemy dobrą energię!

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., czyli EcoGenerator znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie i działa od grudnia 2017 roku. Jest to zakład, który w wyniku kontrolowanego spalania odpadów komunalnych, w sposób bezpieczny dla środowiska, produkuje energię elektryczną i cieplną. Krótko mówiąc to elektrociepłownia, w której paliwem są odpady a także jedna z najnowocześniejszych spalarni w Europie, wykorzystująca tzw. mokry system oczyszczania spalin. EcoGenerator chroni środowisko, ponieważ unieszkodliwia odpady, które zalegałyby na składowiskach odpadów.

2022 rok był dla EcoGeneratora pierwszym pełnym rokiem, w którym zakład działał ze zwiększoną do maksimum wydajnością. To oznacza, że do termicznego unieszkodliwienia przyjął w tym czasie prawie 176 tys. ton odpadów, które dotarły dzięki około 14 tys. dostaw.

Dzięki odpadom dostarczonym w 2022 roku EcoGenerator wyprodukował brutto ponad 88,5 tys. MWh energii eklektycznej oraz ponad 737 tys. GJ energii cieplnej. Po odjęciu energii na własne potrzeby zakładu, produkcja energii elektrycznej wyniosła 65,5 tys. MWh oraz 726 tys. GJ energii cieplnej. Wytworzona z odpadów energia elektryczna w 2022 roku trafiła do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej a ciepło do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

Zasilanie miejskich jednostek przez EcoGenerator stało się możliwe w 2022 roku, kiedy to Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie uzyskał koncesję na obrót energią elektryczną. Efektem tego było zawarcie umów z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego oraz ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, które zaczęły obowiązywać od 2023 roku. To pierwsze większe umowy, które umożliwiają spalarni zasilenie jednostek Gminy Miasto Szczecin i są działaniami w ramach programu ENERGIA Miasta Szczecin, którego celem jest dążenie do osiągnięcia samodzielności energetycznej.

Odpady z terenu Gminy Miasto Szczecin, a także ich odbiór na podstawie porozumień zawartych między Gminą i innymi gminami, związkami celowymi gmin, to strumień ok. 70 proc. odpadów, które termicznie unieszkodliwia zakład. Pozostałe 30 proc. odpadów to tzw. odpady pozyskane komercyjnie pochodzące od różnych dostawców. Należy podkreślić, że odpady, które trafiają do EcoGeneratora pochodzą tylko i wyłącznie z terytorium Polski. 

Autor:  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. 
18.09.2023