przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Hotspoty

W Szczecinie uruchomiono 163 nowe punkty bezprzewodowego i bezpłatnego Internetu. Znajdują się one we wszystkich szkołach, radach osiedli, w niektórych instytucjach kultury i w szpitalach. Realizacja tak dużego projektu była możliwa dzięki wsparciu unijnego.

W ramach projektu Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego powstała sieć hotspotów, centrum zarządzania siecią i trzy stacje bazowe do radiowej transmisji danych. Położono w sumie 37 km światłowodów łączących stacje bazowe z centrum zarządzania siecią. Dzięki temu miejska sieć światłowodowa liczy sobie ponad 100 km. Celem projektu jest zbudowanie infrastruktury, która umożliwi wsparcie projektów edukacyjnych i społecznościowych. Strefy takie są potrzebne uczniom i nauczycielom, żyjącym i pracującym w otoczeniu, w którym internetowe usługi informacyjne, dostęp do zasobów są kluczowym czynnikiem sukcesu i skutecznej edukacji. Projekt wspiera realizację zadań własnych gminy, przede wszystkim w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W oparciu o nową infrastrukturę będą realizowane również projekty związane z bezpieczeństwem mieszkańców.

Z darmowego i bezprzewodowego Internetu mogą korzystać na razie głownie uczniowie i nauczyciele czyli ok. 45 tys. osób. Strefy WIFI znajdują się we wszystkich publicznych szczecińskich szkołach, w placówkach szkolno wychowawczych, w siedzibach rad osiedli, w Szczecińskim Domu Sportu, w Teatrze Lalek Pleciuga, w Słowianinie, w Muzeum Techniki i Komunikacji, w szpitalach na oddziałach dziecięcych: przy ul. Arkońskiej, ul. Mącznej, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Wojciecha i Unii Lubelskiej. Dostęp do Internetu nie jest anonimowy, wymaga logowania.

Koszt projektu to 6,345 mln zł. Przy realizacji zadania wykorzystano zakupioną wcześniej za pieniądze miasta koncesję na wykorzystanie częstotliwości radiowych i ułożone w latach 2007-2011 światłowody. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Poziom dofinansowania 75%.

Sposób logowania do sieci bezprzewodowej - należy podać login oraz hasło;

  login : szczecin
  hasło: szczecin

Mapy HotSpotów Urzędu Miasta Szczecin:
http://www.szczecin.pl/


Lista załączników:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - "Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap 1 Infrastruktura".
Zostaw 1,5% podatku
w Szczecinie