przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Podsumowanie roku szkolnego w Portalu Edukacyjnym


Rok szkolny formalnie jeszcze się nie zakończył. W praktyce szkoły opustoszały, na wakacje wyjechali nasi podopieczni, działają ekipy remontowe – czas więc na podsumowanie.

Portal Edukacyjny rozpoczął działanie 3 września 2012 roku. Startowaliśmy z wielkimi obawami. W teorii wszystko było przygotowane, a tak na prawdę nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Wybór był jednak niewielki. Albo rozpoczniemy pracę od początku roku szkolnego, albo trzeba będzie poczekać w praktyce cały rok szkolny. Ostatnie 3 dni przed poniedziałkowym, nowym rokiem szkolnym to był nieustający serial e maili i sms-ów. Dotyczyło to przede wszystkim uruchomienia warstwy społecznościowej – opakowania portalu. Wydawało się, że dziennik i sekretariat są gotowe na rozpoczęcie pracy.

Założenie okazało się błędne. Zaskoczyła nas różnorodność problemów. Najpoważniejszym okazała się wydajność panelu wprowadzania danych, używanego przez nauczycieli. Bardzo szybko zleciliśmy przepracowanie modułu, pierwsze efekty prac pojawiły się w końcu października, kiedy zainstalowano pierwszy pakiet poprawek. Równocześnie rozpoczęły się – często uzasadnione – narzekania na ogólną wydajność systemu. Uruchomiony został zatem proces optymalizacji wydajności. Drugi pakiet poprawek został zainstalowany w końcu grudnia i rozwiązało to wiele problemów. Kolejne pakiety poprawek pojawiały się w zasadzie co miesiąc od lutego, każdy z nich rozwiązywał wyspecyfikowane problemy z funkcjonalnością. Okazało się, że zróżnicowanie szczecińskich szkół stworzyło sytuację, w której proponowane przez jednych rozwiązania są nie do przyjęcia dla innych. I trzeba było szukać złotego środka. Zwiększyliśmy zasoby przeznaczone dla portalu, rozbudowaliśmy jego środowisko, rozszerzając je o nowe środowisko testowe, zoptymalizowaliśmy konfigurację serwerów.

Wyłoniła się grupa bardzo aktywnych administratorów w szkołach, osób, które wpłynęły na kształtowanie się rozwiązania. Paweł Majewski, Paweł Mróz, Łukasz Bonikowski, Maciej Sołtykiewicz, Katarzyna Kuśmirek to tylko niektórzy z tych, którym chcemy złożyć tą drogą serdeczne podziękowania za współpracę. Tych których nie wymieniam – przepraszam – o wszystkich pamiętamy.

Teraz przed nami administracyjne zakończenie roku szkolnego. Szkoły prowadzące dziennik wyłącznie w formie elektronicznej upominają się o archiwizację danych. Ta operacja zakończy pełny pierwszy rok eksploatacji rozwiązania. Zapewne czeka nas kilka niespodzianek. Musimy wciągnąć dane z naboru, dokonać promocji, poprzepinać dzieci ze szkoły do szkoły, razem z ich opiekunami. Bo chyba nikt nie wyobraża sobie sytuacji ponownego rozdawania kartek z loginami i hasłami rejestracyjnymi dla kilkunastu tysięcy użytkowników. Zresztą po co, nie tak zostało zaplanowane to rozwiązanie…

Dzisiaj rozwiązanie w niczym nie przypomina tego z początku roku szkolnego. To w rzeczywistości zupełnie nowa jakość. To jednak nie koniec zmian, każdy miesiąc będzie przynosić następne ulepszenia i poprawki. Tak jak dojrzewa system, tak i dojrzewają szkoły. Te trzydzieści kilka szkół i zespołów szkół, które odważnie weszły w system w pierwszym roku zapłaciło już frycowe. Wiedzą już, że poloniści i matematycy to liderzy pilnego wprowadzania ocen, a wuefistów zagonić do dziennika nie da się nawet skakanką. Osoby zarządzając szkołami nie boją się zmiany, aczkolwiek wiemy, że wiele można jeszcze ulepszyć i poprawić. Także w zakresie organizacji pracy. To jednak proces, który potrwa jeszcze kilka lat. Szkoły zaczęły cenić dane, udowodniły sobie samym, że adres poczty elektronicznej to nie jakiś tam zapis ma kartce, ale elektroniczna tożsamość, którą należy szanować i chronić. 
Popatrzmy zatem jak wyglądają statystyki. Na pierwszy ogień dane o ogólnym użytkowaniu portalu.

Statystyka ogólna Portalu Edukacyjnego. Źródło: Google Analytics, opracowanie własne.

Powyższa statystyka odzwierciedla zainteresowanie portalem. Najważniejsza jest jednak inna informacja. Portal „karmi się” aktualnościami. W tym roku szkolnym, do 1 września do 30 czerwca opublikowanych zostało 421 aktualności. Część z nich to radosna „tfurczość” naszej ekipy, ale prawie 400 informacji to informacje o działaniach w szkołach, przesłane przez szkoły!!! I nie jest ważne, że każdy szanujący się dyrektor chwalił się dniami otwartymi swojej szkoły, że konkurs miał zasięg szkolny, ważne jest, że pokazaliście Państwo, co się u Was dzieje. Dziękujemy za już i prosimy o jeszcze.

Aktualności. Źródło pe.szczecin.pl.

Statystyki korzystania z dziennika są również bardzo interesujące. W portalu jest założonych bez mała 18 000 kont. Struktura kont nie zmieniła się, co z jednej strony jest dobrym sygnałem, z drugiej jednak świadczy o za małej aktywności uczniów.

Statystyka zakładania kont na tle logowań do zasobów portalu. Źródło: logi pe.szczecin.pl, opracowanie własne.

Logowania do zasobów portalu. Źródło: logi pe.szczecin.pl, opracowanie własne.

Wcześniejsze analizy logowań w poszczególnych dniach tygodnia (https://pe.szczecin.pl/chapter_201303.asp?soid=39749E57E56846FAAD14ECB1FD4FB0F4) potwierdziły się w całości. Najważniejsze są wartości maksymalne, ponieważ nie mamy do czynienia z rozkładem normalnym, a ilość kont zmieniała się w czasie. Warto zapamiętać rekord, który padł 17 czerwca 2013 roku, 5315 logowań w ciągu dnia. To rekord, który na pewno pobijemy w przyszłym roku szkolnym. Na poniższym wykresie przedstawiono dodatkowo wartości średnie i minimalne. Są one mniej istotne, ale warto je znać, jako punkt odniesienia w przyszłości.

Logowania do zasobów portalu, wartości średnie i brzegowe. Źródło: logi pe.szczecin.pl, opracowanie własne.

 

Etykiety wierszy

Maksimum
z Ilość logowań

Średnia
z Ilość logowań

Minimum
 z Ilość logowań

Poniedziałek

5315

3 137

161

Wtorek

5176

3 100

218

Środa

5056

2 979

233

Czwartek

5191

2 827

263

Piątek

4513

2 315

246

Sobota

2304

1 332

97

Niedziela

3435

2 151

149

 

Logowania do portalu według ról pełnionych przez zainteresowanych w systemie pokazano poniżej. Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki na przestrzeni roku kształtowały się relacje liczbowe między uczniami i rodzicami. Szybkie wejście do portalu uczniów, doganianiem ich przez rodziców, a następnie zdobycie „przewagi” liczbowej przez tych ostatnich. To dobry znak, kiedy oboje opiekunów interesuje się dzieckiem.

Logowania do zasobów portalu według ról. Źródło: logi pe.szczecin.pl, opracowanie własne.

Obok Portalu Edukacyjnego funkcjonuje Portal Bezpieczni Razem, do którego odwiedzenia serdecznie zapraszamy, jest tam wiele treści, które można wykorzystać w procesie dydaktycznym i Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Ta infrastruktura to między innymi te punkty dostępu do internetu, z których można korzystać w szkołach i innych jednostkach. Znane są już statystyki wykorzystania hotspotów.

Statystyka 2013-06
Suma logowań - 28175

 

PLACÓWKA

ILOŚĆ LOGOWAŃ

Gimnazjum Nr 42 w ZSO Nr 6

1281

Technikum Zawodowe Nr 2 w ZCE (ZCEMiP)

1004

Szkoła Podstawowa Nr 18

933

Gimnazjum Nr 10

856

IX LO w ZSO Nr 6

757

XIII LO w ZSO Nr 7

616

Gimnazjum Nr 1

567

XIV LO w ZSO Nr 2

542

Gimnazjum Nr 20

538

Gimnazjum Nr 26

528

Gimnazjum Nr 39 w ZS Nr 11

524

VII LO

496

Gimnazjum Nr 2

495

III LO

491

Gimnazjum Nr 34

471

LO z Oddziałami Integracyjnymi

450

SOSW Dla Dzieci Słabo Słyszących

449

Gimnazjum Nr 27

448

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

447

Gimnazjum Nr 43 w ZS Nr 5

447

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w CKS

424

Będziemy promowali szczecińskie hotspoty, co więcej złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczący rozbudowy ich sieci (staramy się o dołożenie tylu punktów dostępowych w każdej jednostce, aby objąć zasięgiem cały jej teren).

Wypada również wymienić osoby po stronie urzędu. Ewa Szynkowska, Iwona Krynicka, Renata Litwin, Marek Grochociński, Magdalena Dembowska, Sławomir Klimek, Rafal Zygmunt, Marek Boka, Łukasz Bojanowski, Mateusz Kozakiewicz, Tomasz Czerniawski, Ewelina Kołodziej, Lidia Rogaś, Beata Misiak, Aneta Serdyńska, Janusz Żyliński, Marek Dymek… i inni, ciężko zapracowali na nasz sukces. A sukces jest tym większy, że nasze rozwiązanie zostało nominowane do grona finalistów konkursu Lider Informatyki. Wyniki konkursu we wrześniu, ale warto przypomnieć, że Szczecin jest jedyną organizacją samorządową, która dwukrotnie (1998, 2010) otrzymała tą nagrodę. Dokładny opis i więcej szczegółów na stronie: http://www.computerworld.pl/news/391078/Finalisci.konkursu.Lider.Informatyki.2013.html

poniżej notka o finalistach tegorocznej edycji.
 

Sektor publiczny

W Sektorze publicznym do finału trafiły: Urząd Miasta Szczecin, Urząd Miejski w Zabrzu, oraz Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

Urząd Miasta Szczecin zgłosił do konkursu Portal Edukacyjny. Realizacja projektu była konsekwencją działań związanych z informatyzacją procesów zarządzania szczecińską oświatą. Zastosowano wcześniej systemy do wspomagania procesu naboru na wszystkich szczeblach edukacji oraz planowanie finansowo-organizacyjne (m.in. arkusz organizacyjny). Zaszła potrzeba integracji i wdrożenia kolejnych aplikacji do zarządzania oświatą i szkołami. Innowacją miały być narzędzia do uatrakcyjnienia procesu nauczania z wykorzystaniem treści elektronicznych i elementów społecznościowych. Wykorzystanie funduszy unijnych pozwoliło na zrealizowanie projektu w dużej skali. Portal Bezpieczni Razem służy informowania o wszystkich aspektach bezpieczeństwa w mieście. Szczecin rozbudowuje stale infrastrukturę służącą do realizacji projektów e-administracji. Ponieważ uczestniczy w nich bardzo duża liczba jednostek miasta (zwłaszcza oświatowych) niezbędna jest sprawna i pewna miejska sieć szerokopasmowa do łączności między instytucjami oraz punkty dostępu do internetu.

Kończymy zatem rok szkolny 2012/2013, pierwszy rok, w którym szczecińska oświata może z dumą o sobie powiedzieć, że pracuje na jednym z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych w szerokiej okolicy. A od nowego roku następne kilkadziesiąt szkół przejdzie tą samą drogę, która odważni szli kilkanaście miesięcy temu. Zapraszamy!


Andrzej Feterowski
Szczecin, 22.07.2013 r.

 

Andrzej Feterowski - Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin
Menedżer, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta w Szczecinie, MBA. W latach 1984 1994 pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od 1994 do 2005 roku pracownik TU Filar SA i TU Filar Życie SA, dyrektor Departamentu Informatyki obu firm. Od 2005 roku w Urzędzie Miasta Szczecin.
Autor i współautor opracowań i publikacji naukowych. Lider Informatyki 2010.