przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

„Sprzątanie Świata - Polska 2014”


„Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World, wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza, który poprzez swoje działania poprawił stan czystości Zatoki Sydnejskiej. W Polsce akcję zainicjowała w 1994 roku Mira Stanisławska - Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Tegoroczna 21. edycja „Sprzątania Świata – Polska 2014” odbyła się pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko". Finał akcji przypada zawsze w trzeci weekend września. W tym roku miał on miejsce w dniach 19 – 21 września. Inspektorat Akademicki Straży Ochrony Przyrody w Szczecinie zorganizował następujące etapy akcji:

„XXX Jesienne Porządki” w dniach 19 i 20 września 2014 r. - sprzątanie okolic: Parku Kasprowicza, Parku Arkońskiego, Lasku Arkońskiego, Doliny Siedmiu Młynów, Puszczy Wkrzańskiej
„Jesienne porządki w Kniei Bukowej" w dniach 28 i 29 września 2014 r. - sprzątanie okolic: Jeziora Szmaragdowego, Polany Widok, ścieżek i szlaków Kniei Bukowej.

Podobnie jak setki tysięcy wolontariuszy w całej Polsce: dzieci, młodzieży i dorosłych, którym zależy na ochronie środowiska, do akcji włączyli się także uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 21 im. Adama Mickiewicza w Szczecinie. W sobotę 20 września 2014 r. dobrze przygotowani, zaopatrzeni w odpowiedni strój, worki, rękawice i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji, wyruszyliśmy sprzed szkoły w okolice Jeziora Głębokiego na „wielkie sprzątanie”.
 

Fot.1. Wyruszamy na akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2014”

Akcja przebiegła bardzo sprawnie, widać było ogromne zaangażowanie, wynikające z przekonania, że czystość naszej planety zależy od nas wszystkich. Gimnazjaliści pozostawili za sobą pięknie uprzątnięte tereny.

Fot.2. Sprzątamy tereny leśne przy Jeziorze Głębokim

 

Fot.3. Pozostawiamy po sobie czysty teren

„Sprzątanie Świata” jest wspaniałą okazją do upowszechniania idei zrównoważonego rozwoju. Pogarszający się stan środowiska nakazuje konieczność szeroko rozumianej edukacji ekologicznej w formie teoretycznej oraz praktycznych działań. W związku z tym przygotowałyśmy dla naszych uczniów w tym dniu dodatkowo dwie formy zajęć, które miały dopełnić i ubogacić naszą ekologiczną sobotę. Pierwszą z nich były miniwarsztaty praktycznej segregacji odpadów, drugą zaś konkurs ekologiczny.

Fot.4. Teoretyczne podstawy segregacji odpadów

Fot.5. Praktyczna segregacja odpadów

Fot.6. Efekt miniwarsztatów praktycznej segregacji odpadów

Fot.7. Konkurs ekologiczny

     Nasza troska i dbałość o środowisko przejawia się nie tylko poprzez udział w akcjach „Sprzątania Świata”, przeprowadzanych każdego roku we wrześniu. Cała społeczność Gimnazjum nr 21 im. Adama Mickiewicza w Szczecinie prowadzi systemowe działania, mające na celu właściwą segregację odpadów komunalnych. Na terenie szkoły znajdują się specjalne pojemniki do segregacji odpadów. Uczniowie, ich rodzice, pracownicy szkoły segregują śmieci w domach, swoich zakładach pracy i w szkole. Korzyści z tego działania jest bardzo wiele. Kształtujemy postawy proekologiczne, przenosimy działania ze szkoły do domów i najbliższego środowiska, wartościowo zagospodarowujemy czas młodzieży, np. poprzez organizację „Ekodnia” zmniejszamy ilość śmieci zalegających na wysypiskach, pozyskujemy dodatkowe fundusze.

Fot.8. Pojemniki do segregacji w naszej szkole

     Vaclav Havel powiedział: „Nie będzie łatwo obudzić w człowieku takiej odpowiedzialności za świat, która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji. Ale ci, którzy chcą, mogą zacząć już dziś.”

     Naszą rolą: nauczycieli, wychowawców, rodziców jest kształtowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, upowszechnianie idei zasad zrównoważonego rozwoju, kształtowanie nowych przyzwyczajeń, ekologicznego modelu życia we współczesnym świecie. Motywujmy uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, aktywizujmy ich do podejmowania rozważnych działań dla dobra człowieka i otaczającej go przyrody. Konieczne jest również uzmysłowienie dalekowzroczności tych działań, ponieważ ze środowiska będziemy korzystali nie tylko my, ale będą go także potrzebowały następne pokolenia. Bo jak napisał Antoine de Saint – Exupéry: „Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, my ją tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci.”
 

Joanna Możdżyńska i Agnieszka Wojdat
nauczycielki biologii w Gimnazjum nr 21
im. Adama Mickiewicza w Szczecinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostaw 1,5% podatku
w Szczecinie trwa nabór projektów w kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025