przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

IV edycja Młodzieżowej Akademii Medycznej


Młodzieżowa Akademia Medyczna – unikatowy w skali kraju Projekt edukacyjny – powstała na mocy Porozumienia z dnia 19 listopada 2009 roku, podpisanego uroczyście przez: Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej , dziś Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Zachodniopomorską Kurator Oświaty, Prezydenta Miasta Szczecin, Prezesa Polskiego Radia Szczecin oraz Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego – szkoły koordynującej prace nad realizacją Projektu. Inicjatorką przedsięwzięcia i współautorką programu MAM PUM (wraz z doc. Andrzejem Brodkiewiczem) jest dr Anna Koprowicz, dla której sprawy młodzieży zawsze były ważne  czemu dawała także wyraz w swoich audycjach radiowych.

Pierwotnie ta forma pogłębiania i rozszerzania wiedzy, adresowana do licealistów klas trzecich, marzących o studiach medycznych, objęła tylko uczniów liceów szczecińskich. Jednakże, w wyniku rozmów z innymi samorządami, już od dwu lat w Projekcie udział biorą licealiści z Goleniowa, Stargardu Szczecińskiego, a w ubiegłym roku także z Nowogardu.


Zajęcia w dniu 22 listopada 2012r. Fot. Sławomir Mateńko.

Ewaluacja towarzyszy Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego od początku i prowadzona jest systematycznie. Oto poniżej uwagi pierwszego rocznika Akademii, studenci tak oto odpowiedzieli na jedno z moich pytań : „Jak oceniasz ideę MAM PAM”? (Wtedy jeszcze mieliśmy w Szczecinie Pomorską Akademię Medyczną):

  • fantastyczna inicjatywa, pozwala zetknąć się z lekarzami w innej formie niż na badaniu,
  • bardzo ciekawe spotkania, pobudziły jeszcze bardziej moje zainteresowania naukami medycznymi,
  • miałam okazję przekonać się, że Szczecin ma do zaoferowania maturzystom studia medyczne, które nie odbiegają poziomem od tych w innych większych miastach,
  • bardzo dobry projekt, ponieważ rozwija moje zainteresowania,
  • zajęcia dały nam szersze spojrzenie na rolę medycyny w naszym życiu,
  • stworzenie takiego programu to bardzo dobry pomysł,
  • wspaniała inicjatywa pozwalająca na bliższe poznanie tajników medycyny,
  • idea jest bardzo ciekawa, powinno to być kontynuowane w przyszłych latach,
  • wyjątkowo dobry pomysł, ponieważ daje możliwość spotkania się z ludźmi z pierwszych stron gazet, elitą polskich, ale również międzynarodowych lekarzy,
  • dobre rozwiązanie dla osób wiążących swoją przyszłość z medycyną.

Wymagania stawiane potencjalnym studentom MAM PUM już na wstępie są wysokie. Muszą oni dobrze napisać test kwalifikacyjny z trzech przedmiotów: biologii, chemii i fizyki w zakresie rozszerzonym. Takie testy kandydaci piszą w jedną z sobót września, w IV Liceum Ogólnokształcącym im B. Prusa, w Szczecinie. Ponadto wymagana jest 100% obecność na zajęciach (usprawiedliwia tylko zwolnienie lekarskie) oraz zaliczenie testów śródrocznych z zakresu wysłuchanych wykładów. Kto spełni te wymogi otrzymuje Certyfikat oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły w brzmieniu:

„Uzyskał/ ła certyfikat, np. Nr1/2010 Młodzieżowej Akademii Medycznej „MAM PAM”.

 
Jak na studiach? Prof. dr hab. n. med. Marta  Wawrzynowicz-Syczewska, Prorektor ds. dydaktyki PUM
oraz prof. dr hab. Zbigniew Celewicz podpisują indeksy studentom kończącym III edycję MAM PUM
w dniu 6 czerwca 2012r. Wykłady mówiły o chorobach przenoszonych drogą płciową.
 Fot. Sławomir Mateńko.

Ponadto wszyscy studenci Akademii otrzymują indeksy, w których wpisują tematy wykładów i osoby prowadzące. Najcenniejsze są podpisy pracowników naukowych uczelni, którzy  przygotowując się do wykładów interesująco nawiązują do wybitnych dzieł, np. z zakresu malarstwa. Ciekawe interpretacje Breughla, Michała Anioła, średniowiecznych tańców śmierci, powodowały, że aforyzm Hipokratesa: „Vita brevis, ars longa” (Życie krótkie, sztuka długa) nabierał szczególnego znaczenia, a młodym dawał do myślenia.

Jak widać, MAM PUM proponuje produkt totalny z medycyną w roli głównej. Doceniają to także słuchacze. Stąd wciąż duże zainteresowanie kolejnymi edycjami Projektu. Informacje na temat MAM PUM umieszczone są zarówno na stronie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego jak i IV Liceum Ogólnokształcącego im B. Prusa. „Biuletyn Informacyjny” PUM systematycznie drukuje artykuły Danuty Rodziewicz na temat realizacji przedsięwzięcia jak i jego ewaluacji. Całość jest systematycznie dokumentowana. Panowie Sławomir i Łukasz Mateńko fotografują i „kręcą” filmy z każdego spotkania.

 
Misja społeczna radia publicznego – ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki.
W Studiu S-I im. Jana Szyrockiego PR Szczecin SA dyskusję studentów z prof. dr hab. n. med. Jarosławem Peregudem - Pogorzelskim
prowadzi dr n. o zdrowiu Anna Koprowicz- współautorka Projektu. 
 Fot. Sławomir Mateńko.

I chociaż w styczniu zaskoczyła sygnatariuszy Porozumieniadecyzja prezesa Polskiego Radia Szczecin, który wypowiedział dalszą współpracę pod pretekstem naruszenia przez realizatorów Projektu zapisów ustawy, dotyczących działalności reklamowej, o czym mówi art.16b Ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji. Tym sposobem jakiś w ogóle nieuzasadniony zarzut spowodował, że comiesięczne zajęcia studentów MAM PUM nie będą się już odbywały w pięknym Studiu S – I im. Jana Szyrockiego. Tym sposobem także, co dobitnie podkreślam, w niebyt odpłynęła misja społeczna radia publicznego, o czym mówi przywołana przeze mnie ustawa w artykule 1, ust.1, pkt od 1- 4 oraz art. 21, ust.1, pkt 7 i innych, a na naszym, szczecińskim Porozumieniu pojawiła się dziwna rysa.

Na szczęście nie zakłóci to prac Akademii, ponieważ od lutego zajęcia odbywać się będą w amfiteatralnej sali wykładowej PUM (nr 60) przy ul. Unii Lubelskiej 1, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego. Uroczystości zakończenia i rozpoczęcia kolejnych edycji – tak jak dotychczas – odbywać się będą w auli PUM przy ul. Rybackiej 1. Tak zadecydował pan profesor Andrzej Ciechanowicz – Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz, Rektor PUM
na uroczystości inauguracji IV edycji Projektu
w dniu 11 października 2012r. Fot. Sławomir Mateńko

A realizatorzy Projektu w dalszym ciągu, zgodnie z obowiązującymi na całym świecie standardami, informować będą o tym, że dzięki naszym sponsorom - firmie Roche i Gminie Miasto Szczecin najlepsi studenci otrzymują drogocenne nagrody, z reguły laptopy. Nagrody fundują też, zgodnie z zapisami Porozumienia, zarówno pani kurator jak i pan prezydent, a także przystępujące do Projektu władze gmin z Goleniowa i Stargardu. Nie są to na pewno pieniądze stracone.

Młodzi systematycznie uczestniczą w zajęciach raz w miesiącu, zawsze we czwartek, uważnie słuchając, notują, bo tematyka zajęć jest i trudna i ciekawa, bardzo zróżnicowana przy tym. Na przykład studenci rocznika 2009/2010 wysłuchali wykładów o szerokim spektrum tematycznym, począwszy od Mendla, który groszki liczył, przez nowotwory, dietę Dukana, gospodarkę hormonalną, transplantologię, diagnostykę, funkcje mózgu, choroby przenoszone drogą płciową po zdrowy styl życia i zagadnienia z medycyny estetycznej- podkreśliła pani Wiesława Fejfer- Kalmonowicz, dyplomowana nauczycielka biologii z IV LO w sprawozdaniu merytorycznym. Tegoroczne spotkanie listopadowe, także ciekawe, tak m.in. zapisało się w pamięci pani Małgorzaty Kiepury, nauczycielki dyplomowanej chemii z IV LO, od lat związanej z Projektem.

 
Autorzy Projektu MAM PUM- dr n. o zdrowiu Anna Koprowicz i doc. Andrzej Brodkiewicz
otwierają uroczystość zakończenia III edycji MAM PUM 9 czerwca 2012r. Fot. Sławomir Mateńko.

Pani dr hab. Maria Giżewska mówiła o badaniach przesiewowych noworodków. Było trochę historii, typów badań przesiewowych, metod, jakimi się te badania wykonuje. Szczególną uwagę zwróciła na badania pod kątem mukowiscydozy i fenyloketonurii. Bardzo dokładnie omówiła dietę osób chorych na fenyloketonurię i mocno, wielokrotnie podkreślała, jak ważne jest szybkie zdiagnozowanie tej choroby i jak drogą eliminacji określonych produktów z diety chorego można znacznie poprawić stan jego zdrowia i komfort życia. Wykład niezwykle ciekawy. W bardzo przystępny sposób opisane mechanizmy chorób (mukowiscydozy i fenyloketonurii), bez zbędnych dat, statystyki itp. Dodatkowo pani profesor omówiła współpracę lekarzy z województwa zachodniopomorskiego z lekarzami z Niemiec, dzięki której wszystkie „nasze noworodki” i „noworodki niemieckie” mają wykonywane pełne badania przesiewowe. Na prezentacji mogliśmy oglądać bawiące się dzieci (polskie i niemieckie), które mimo bardzo poważnych chorób, zdiagnozowanych dzięki badaniom przesiewowym, rosną i rozwijają się w miarę prawidłowo. Medycyna, ludzkie zdrowie i życie nie znają granic i z tego trzeba się cieszyć.

Czwarta edycja MAM PUM w lutym przekroczy półmetek, a studenci  spotkają się z naukowcem niezwykłego formatu. Profesor Lubiński mówić będzie na temat: „Selen i metale ciężkie, a ryzyko chorób”oraz „ Dlaczego Polacy powinni wyrównywać poziom selenu w organizmie”?

Oto w Szczecinie dorobiliśmy się niezwykłej formy rozwijania i pogłębiania zainteresowań medycyną młodzieży, która marzy o studiach medycznych i po ukończeniu MAM PUM podejmuje je w Szczecinie. Spełnia to oczekiwania uczelni, zainteresowanej pozyskaniem studentów stąd. MAM PUM to także antidotum na drenaż młodych, zdolnych ludzi, którzy wciąż wyjeżdżają z naszego miasta, a oczekiwanie jest takie, by właśnie ci  zdolni i utalentowani tu kończyli studia , w Szczecinie znajdowali pracę, by- budując własną przyszłość- tworzyli szansę na rozwój miasta.

Pobierz artykuł - wersja pdf

Danuta Rodziewicz
Koordynatorka Projektu
z ramienia IV LO

Absolwentka filologii polskiej na UJ w Krakowie, nauczycielka z wyboru i przekonania. Lubi poznawać ludzi i świat. Przez trzynaście lat dyrektorka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa, z którym do dziś współpracuje przy realizacji Projektu MAM PUM. Wcześniej - w Szczecinie od roku 1978 - nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Budowlanych nr 2, wykładowczyni w Uniwersytecie Szczecińskim, dyrektorka Zespołu Szkół nr 1, następnie Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, wieloletnia ekspertka ds. stopni awansu zawodowego nauczycieli, jest edukatorką i publicystką oświatową.


Lista załączników: