przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nowoczesny wf w Gimnazjum nr 21. Czego pragną gimnazjaliści?


    

    WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Inicjatywa ta wspiera nauczycieli kultury fizycznej i pomaga w przygotowywaniu nowoczesnych i ciekawych lekcji. Program motywuje młodzież do uprawiania sportu oraz pokazuje, że z lekcji wychowania fizycznego w szkole każdy może czerpać przyjemność. Argumenty te przekonały i zachęciły nas do wzięcia udziału w tym projekcie.
     Pierwszym etapem naszego programu było przeprowadzenie anonimowych ankiet dotyczących lekcji wychowania fizycznego. Zrealizowano je w miesiącu październiku i wypełniły ją 123 osoby w tym 60 dziewcząt i 63 chłopców.

     Wywiad zawierał 30 pytań i wskazał co uczniom podoba się na lekcji wychowania fizycznego a nad czym ich zdaniem należy jeszcze popracować. Określili swój stosunek do przedmiotu, sportu i nauczycieli. Poznaliśmy ich oczekiwania, opinie i upodobania sportowe. Jednym słowem uzyskany materiał badawczy jest bardzo wartościowy, wręcz bezcenny i nadaje nam (nauczycielom) kierunek zmian na jakie liczą nasi uczniowie.
     W czasach, gdzie gadżety elektroniczne pochłaniają prawie całą uwagę uczniów trudno jest ich zachęcić do uprawiania sportu. Zwiększająca się otyłość dzieci i młodzieży, spadająca sprawność fizyczna to znak rozpoznawczy naszych czasów. Mam głębokie przekonanie, że to właśnie my nauczyciele wychowania fizycznego mamy obowiązek pokazać, a w razie potrzeby pokierować wyborami naszych podopiecznych. Wprowadzając nowoczesne i ciekawe zajęcia sportowe możemy rozbudzić w nich zamiłowanie do sportu. Poprzez promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, możemy wyrobić w nich nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego. Zadanie trudne, ale wykonalne, konieczna jest tylko i aż współpraca z naszymi uczniami, którą już nawiązaliśmy.
     Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że około 83% chłopców i 75% dziewcząt w naszej szkole lubi lekcje wychowania fizycznego, a to z kolei daje możliwość dalszego motywowania ich do czynnego udziału w lekcji. Uzyskany wynik jest zaskakująco wysoki co oczywiście bardzo nas cieszy, gdyż pozytywne nastawienie do przedmiotu to naszym zdaniem – połowa sukcesu.


 

     Drugim etapem było zorganizowanie Sportowego Okrągłego Stołu (SOS). Miał on charakter debaty dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w naszym gimnazjum. Celem nadrzędnym było poznanie opinii uczniów o tym jak wygląda i sugestii jak powinna wyglądać idealna lekcja wychowania fizycznego. Debata odbyła się 14 października 2014 roku w sali gimnastycznej naszej szkoły i uczestniczyło w niej około 90 uczniów i uczennic. Spotkanie prowadziła koordynatorka projektu, Beata Jasinska, a oficjalnego otwarcia dokonała pani dyrektor Jadwiga Adamczewska.

     Po krótkim wstępie organizacyjnym przedstawiono i omówiono uczniom prezentację multimedialną dotyczącą projektu WF z Klasą. Młodzież została poinformowana, że na końcu debaty razem z nauczycielami dokona wyboru dwóch zadań, które będą realizować w całym roku szkolnym 2014/2015. W związku z tym, iż była to pierwsza tego typu impreza w szkole i nie było oczywiste, jaki będzie poziom zaangażowania gimnazjalistów, tydzień wcześniej w zespołach klasowych uczniowie opracowali plusy i minusy lekcji wychowania fizycznego. Zostali niejako zmuszeni do refleksji i wyrażenia własnych poglądów, które chcieliśmy poznać i usłyszeć w czasie debaty. I tak właśnie się stało. Uczniowie chętnie zabierali głos i zgłaszali swoje postulaty.

 

     Kluczowym momentem dyskusji była diagnoza obecnej sytuacji, to ona wskazała nam, co funkcjonuje dobrze, a co należy zmodyfikować w lekcji wf. Uwagi i spostrzeżenia zarówno uczniów, jak i nauczycieli zapisano na widocznej dla wszystkich tablicy, a następnie punkt po punkcie debatowaliśmy nad wymienionymi zagadnieniami. Kilka uwag dotyczyło zaplecza szkoły i zapotrzebowania na konkretny sprzęt sportowy. Nakłady finansowe potrzebne do realizacji tych pomysłów przekraczają budżet szkoły, dlatego też drogą eliminacji pozostały tylko te wnioski, które były możliwe do realizacji w naszej szkole.
     Rozpoczęliśmy etap burzy mózgów, szukaliśmy rozwiązań i odpowiedzi na takie pytania jak: co chcemy i co możemy zmienić, jak i gdzie zdołamy to zrobić, jaki jest nasz cel, co dokładnie ma się wydarzyć, aby lekcje były ciekawe, jak możemy lekcje udoskonalić i unowocześnić, co zachęca uczniów do ćwiczeń?
     Nasi gimnazjaliści wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością. Przedstawili wiele pomysłów na udoskonalenie lekcji wychowania fizycznego tak, aby była ona ciekawa i satysfakcjonująca dla jej wszystkich uczestników. Chłopcy dowiedli, że nie są pozbawieni poczucia humoru i prosili o wspólne szatnie z dziewczętami, co rozbawiło wszystkich uczestników debaty :-). Całe spotkanie przebiegało w miłej, twórczej atmosferze i trwało 1,5 godziny. Pod koniec dyskusji drogą głosowania wybrano dwa zadania do realizacji w ramach projektu WF z Klasą: pierwszy z nich to: wf poza szkołą oraz zdrowe odżywianie.
Więcej informacji na wyżej wymienione tematy można przeczytać na naszym blogu blogiceo.nq.pl/gimnazjum21/


Koordynatorka projektu Beata Jasinska
nauczyciel w Gimnazjum nr 21