przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Podstawa prawna: §  2  ust.   1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.  U. poz.  1603, z późn. zm.).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.  U. poz.  1603, z późn. zm.).

3.

Ferie zimowe

?    15 - 28 stycznia 2024:

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie ?    22 stycznia - 4 lutego 2024: podlaskie, warmińsko-mazurskie ?    29 stycznia -11 lutego 2024: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie ?    12-25 lutego 2024: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.  U. poz.  1603, z późn.zm.).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.  U. poz.  1603, z późn. zm.).

5.

Egzamin ósmoklasisty

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U.   z 2022 r.  poz.   2230)  oraz §5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia   2022   r.   w   sprawie   szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

 

CD

Zakończenie zajęć dy da kty czn o-wych owawczy ch w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkółII stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dy da kty czn o-wych owawcze rozpoczynająsięw pierwszym powszednim dniu września

26 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna: §2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.  U. poz.  1603, z późn. zm.).

7.

Zakończenie zajęć dy da kty czn o-wych owawczy ch w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dy da kty czn o-wych owawcze rozpoczynająsięw pierwszym powszednim dniu lutego

5 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna: §2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

8.

Zakończenie zajęć dy da kty czn o-wych owawczy ch w branżowych szkołach 1 stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynająsię w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dy da kty czn o-wych owawcze rozpoczynająsięw pierwszym powszednim dniu września

26 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:

§  2  ust.   2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

9.

Egzamin maturalny

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz - §6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie

 

 

szczegółowych        warunków       i       sposobu przeprowadzania egzaminu   maturalnego (Dz.U. poz.    2223,    z   późn.    zm.)    i   §    6   pkt    1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia     2022     r.     w    sprawie     egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644).

10.

Egzamin zawodowy

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://cke.qov.pl/eqzamin-zawodowv/)

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230.).

11.

Zakończenie zajęć dy da kty czn o-wych owawczy ch w szkołach

21 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: §  2  ust.   1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.  U. poz.  1603, z póź., zm.).

12.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.  U. poz.  1603, z późn. zm.).


Lista załączników: