przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkursy szkół gimnazjalnych

Olimpiada Statystyczna 2019/2020

2019-10-18

Zachęcamy szkoły i placówki oświatowe do udziału w IV Edycji Olimpiady Statystycznej organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny wraz z Polskim Towarzystwem Statystycznym.

Konkurs Krasomówczy PTTK

2019-09-16

Konkurs indywidualny. Należy przygotować kilkuminutową wypowiedź (opowieść) związaną z naszym regionem, ciekawym wydarzeniem, osobą i umieć ją przedstawić barwnie i ciekawie w czasie przesłuchania w konkursie. Etap wojewódzki w końcu października (zwykle w Szkole Podstawowej nr 74). Zalecana pomoc polonisty.

I Szczeciński Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Edwarda Stachury „Wędrówką życie jest człowieka”

2019-10-11

Konkurs poetycki kierowany do młodzieży szkół średnich jest imprezą towarzyszącą XIV Konkursowi Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej "Na Szlaku Poezji"

XII Szczeciński Konkurs Fotograficzny pt.,, Moja Mała Ojczyzna''

2019-10-11

XII Szczeciński Konkurs Fotograficzny dla Uczniów Szkół Podstawowych i Średnich Województwa Zachodniopomorskiego

XIV Szczeciński Konkurs Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej "Na szlaku poezji..."'

2019-10-11

Konkurs jest adresowany do zespołów, grup i solistów reprezentujących środowisko szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego.

Konkurs PTTK - Poznajemy Ojcowiznę

2019-09-16

Konkurs może być indywidualny lub grupowy w kilku kategoriach. Opracowanie tematu związanego z ciekawymi ludźmi, rodziną , ważnymi wydarzeniami lub krajoznawstwem w formie albumu, dziennika, prezentacji multimedialnej. Czas składania prac do połowy stycznia. Zalecana pomoc historyka, plastyka.

OMTTK – Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

2019-09-16

Jest to konkurs drużynowy kilkuetapowy. Zespoły 3-osobowe zbierają punkty w konkurencjach testowych z zakresu krajoznawstwa miasta, regionu i Polski, wiedzy o ruchu drogowym , I pomocy oraz w konkurencjach praktycznych – udzielania I pomocy, rowerowego toru przeszkód, imprezy na orientację i in.