przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Programy polityki zdrowotnej finansowane przez Gminę Miasto Szczecin w ramach zadań i działań w obszarze ochrony zdrowia na lata 2016-2020

Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych

2018-03-13

Celem programu jest zapobieganie chorobie próchnicowej i chorobom przyzębia wśród dzieci klas VI, czyli próba zmierzenia się z bardzo poważnym problemem zdrowotnym populacji dzieci w Polsce.

Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych

2018-03-13

Celem programu jest zapobieganie krótkowzroczności u dzieci klas II uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych na podstawie wczesnego wykrycia czynników inicjujących jej powstanie i wychwycenie innych schorzeń narządu wzroku prowadzących do utraty widzenia oraz profilaktyka poprzez działania informacyjno- edukacyjne w zakresie zdrowia narządu wzroku skierowane do uczestników, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli.

Program profilaktyki wad postawy schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych

2018-03-13

Głównym celem programu jest skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy i schorzeniami narządu ruchu oraz podjęcie działań terapeutycznych i edukacyjnych w zakresie programu.

Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych

2019-03-14

Program jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, SZKOLMED w Szczecinie.