przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Organizacje na rzecz niepełnosprawnych

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych - http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11254.asp strona nasza w UM

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. Polski Związek Głuchych
  70-481 Szczecin, al. Wojska Polskiego 91/93
  tel. 91 423-26-75, fax: 91 422-82-86, www.pzg.szczecin.pl
   
 2. Polski Związek Niewidomych
  70-423 Szczecin, ul. Piłsudskiego 37
  tel. 91 433-83-38, www.pznoz.pl
   
 3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  70-415 Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 42
  tel. 91 433-51-50
   
 4. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
  71-246 Szczecin, ul. Dworcowa 19
  tel. 91 317-90-81, 91 426-17-38
   
 5. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
  70-450 Szczecin, ul. Wielkopolska 32/1
  tel. 91 433-42-11, www.ptwzk.prv.pl
   
 6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  71-771 Szczecin, ul. Rostocka 125
  tel. 91 42-68-197, 91 42-68-198, 91 42-69-268, www.psouuszczecin.org.pl
   
 7. Krajowe Towarzystwo Autyzmu
  71-601 Szczecin, ul. Montwiłła 2
  tel: 91 488-56-02, www.autyzm-polska.pl 
   
 8. Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
  70-478 Szczecin , al. Wojska Polskiego 69
  tel: 91 48-94-251, www.miesnie.szczecin.pl
   
 9. Klub Sportowy Inwalidów „START”
  71-344 Szczecin, ul.Litewska 20,
  tel. 91 43-158-35, www.start.szczecin.pl
   
 10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA
  70-340 Szczecin, ul. Boh.Warszawy 27b
  tel. 91 484-30-72, www.tecza.org.pl
   
 11. Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków
  70-262 Szczecin, ul. Arkońska 17-18 
   
 12. Stowarzyszenie Amazonek „AGATA”
  70-441 Szczecin, ul. Kopernika 7
  tel: 91 488-18-68, www.agataszczecin.prv.pl
   
 13. Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona
  ul. Kaszubska 30
  70-431 Szczecin
   
 14. Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i inne Zespoły Złego Wchłaniania
  Oddział w Szczecinie
  I Klinika Pediatryczna PAM
  ul. Unii Lubelskiej 1
  71-252 Szczecin
   
 15. Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób
  Niepełnosprawnych
  ul. Przyszłości 21
  70-893 Szczecin
  tel: 91 46-22-072, 91 46-22-090
   
 16. Uczniowski Klub Sportowy „ORLIKI”
  ul. Seledynowa 50
  70-781 Szczecin 
   
 17. Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom
  ul. Lutyków 24
  70-876 Szczecin, tel. 91 461-32-05
   
 18. Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Grodzki
  ul. 5 Lipca 66B
  70-421 Szczecin
   
 19. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie RODZINA
  ul. Tartaczna 14
  70-893 Szczecin, tel.91 46-22-230
   
 20. Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”
  ul. Potulicka 40
  70-234 Szczecin, tel. 91 44-89-398
   
 21. Stowarzyszenie Rodziców i Dzieci Chorych na Białaczkę i inne Choroby Rozrostowe Krwi
  ul. J.Bojki 32/1
  71-305 Szczecin, tel: 91 48-77-502
   
 22. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Region Zachodniopomorski
  ul. Łucznicza 64
  71-472 Szczecin, tel. kont.: 91 423-77-03, kom. 509 44 70 63
  e’mail: zachodniopomorskie@far.org.pl
  (Fundacja obejmuje swoją pomocą osoby niepełnosprawne ruchowo z uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach oraz dzieci z uszkodzonym rdzeniem kręgowym)
   
 23. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Osób Bez Krtani
  ul. Unii Lubelskiej 1
  71-252 Szczecin, (dyżury w każdy czwartek w godz. 10-13)
  e’mail : bezkrtani@wp.pl 

Jednostki działające na rzecz osób niepełnosprawnych:
 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Sikorskiego 3
  70-323 Szczecin , www.bip.mopr.szczecin.pl
  tel: 91 48-57-500
   
 2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Starzyńskiego 2
  70-506 Szczecin
  tel.: 91 48-85-379
   
 3.  Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stow. Pomocy w Rozwoju
  Społecznym i Zawodowym
  ul. Przyszłości 21
  70-893 Szczecin
  tel: 91 46-22-072, 91 46-22-090
   
 4. Dział Wsparcia Dziennego przy Domu Pomocy Społecznej
  71-246 Szczecin, ul. Romera 21-29, tel. 91 43-27-760
  ul. Potulicka 40, Szczecin, tel: 91 44-893-98
  ul Łukasiewicza 6, Szczecin, tel. 91 48-722-80 
   
 5. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
  Pl. Jakuba Wujka 6,71-322 Szczecin ,tel. 91 48-70-582
   
 6. Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin, tel.91 46-22-230
   
 7. Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, tel. 91 45-41-481
   
 8. Dom Pomocy Społecznej
  ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin , tel.: 91 45-41-481
   
 9. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Pol. Stow. na Rzecz
  Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin, tel: 91 42-68-197, 91 42-68-198
   
 10. Dom Pomocy Społecznej
  ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, tel: 91 455-72-10 
   
 11. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Oddz. Zachodniopomorski , ul. Powstańców Wlkp. 33
  70-111 Szczecin, tel.: 91 350-97-00 , www.pfron.org.pl  
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie