przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Gimnazjalisto wybierz zawód

  

 

Gimnazjalisto,

czy już wiesz, co chcesz robić w życiu? Wszyscy Cię pytają: I co teraz? Do jakiej szkoły idziesz? Czy już wybrałeś zawód?

Decyzja nie jest łatwa. Wiele od niej zależy. Jak ją podjąć? Na co się zdecydować? Czym się kierować? Jak wybrać najlepiej?

Nasza propozycja jest następująca – usiądź wygodnie i zapoznaj się z ofertą edukacyjną szczecińskich techników i branżowych szkół I stopnia.

Spróbuj zebrać jak najwięcej informacji. Szansa na to, że Twoja decyzja będzie trafna zdecydowanie wzrośnie, gdy ją dobrze przemyślisz i oprzesz na rzeczowej analizie. 
Porozmawiaj z koleżankami i kolegami, wychowawcą, nauczycielami oraz pedagogiem w szkole. Do Twojej dyspozycji są także doradcy zawodowi zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Nie zapominaj także o mamie i tacie, z ich doświadczeń też warto skorzystać. Przewertuj informatory, przeszukaj Internet, wybierz się do szkoły.

Zastanów się nad swoimi zainteresowaniami, uzdolnieniami, umiejętnościami, temperamentem i cechami charakteru, ale też stanem swojego zdrowia. Ustal, jakie czynności wykonuje osoba pracująca w danym zawodzie, jakie są perspektywy zatrudnienia, gdzie możesz znaleźć pracę. Powinieneś też wiedzieć, jak możesz rozwinąć się zawodowo, w jakim zakresie dokształcić, jak wygląda ścieżka awansu.

Zwrócić szczególną uwagę na nowy typ szkoły zawodowej, która od 1 września 2017 roku pojawi się w szczecińskiej sieci szkół zawodowych – 3-letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA. Ten typ szkoły zawodowej zastąpi obecne zasadnicze szkoły zawodowe. W branżowej szkole I stopnia będziesz realizować kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji zawodowej. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie zasadnicze branżowe. Docelowo kształcenie branżowe będzie dwustopniowe. Kontynuowanie nauki w 2-letniej branżowej szkole II stopnia nie będzie jednak obowiązkowe. Szkoła branżowa II stopnia pozwoli Ci uzyskać tytuł technika, a także – przystąpić do egzaminu maturalnego i uzyskać świadectwo dojrzałości, które zapewni Ci możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych. 

Musisz wiedzieć, że szkolnictwo zawodowe w Szczecinie stoi na wysokim poziomie, sprawnie współpracuje z biznesem w zakresie organizacji kształcenia zawodowego w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywających się w realnych warunkach pracy. Z pewnością jest więc to oferta warta uwagi. Nadszedł CZAS ZAWODOWCÓW! Zapraszamy!

I pamiętaj koniecznie o tym, że Twoja edukacja wcale nie musi kończyć się na technikum czy branżowej szkole I stopnia. Pracując, możesz dalej się uczyć lub doskonalić swoje umiejętności na studiach czy kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


TECHNIKUM         
           BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA