Promocja zdrowia Uczyć ciekawie - Publikacje Giełda pracy Awans zawodowy nauczyciela Doskonalenie zawodowe Wnioski i Druki

ODN

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy,

u progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w Szczecinie.
Jak zwykle wynika ona z ewaluacji pracy Ośrodka, Państwa oczekiwań oraz zmian wynikających z przeprowadzonych reform polskiej szkoły. Nasza oferta została opracowana zgodnie z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz kierunkami polityki edukacyjnej określonymi przez Prezydenta Miasta Szczecina. Udział w szkoleniach prowadzonych przez doradców jest nieodpłatny.
Wyjątek mogą stanowić formy doskonalenia, do których prowadzenia konieczne jest zatrudnienie wybitnych specjalistów z dziedziny edukacji. W związku ze zmieniającym się modelem doskonalenia nauczycieli, z dotychczasowego doradczego systemu szkoleniowego w system wspomagania Szkół i placówek oświatowych, zachęcamy do udziału w sieciach współpracy i samodoskonalenia, a także zapraszamy do korzystania z umiejętności i doświadczenia doradców przy tworzeniu i wdrażaniu rocznych planów wspomagania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Mamy nadzieję, że dzięki aktywnemu uczestnictwu w naszych szkoleniach, Państwa warsztat pracy stanie się bogatszy o wspólne doświadczenia i zainspiruje do podejmowania działań wartościowych pod względem wychowawczym i dydaktycznym.
W roku szkolnym 2015/2016 skład doradców metodycznych uległ pewnej zmianie. Zaprosiłam do współpracy nowych, wybitnych nauczycieli, a także — specjalistów od pomiaru dydaktycznego. Nasze szeregi zasilili:
p. Dariusz Szyjka – specjalista od kształcenia zawodowego oraz p. Dariusz Borowski — nauczyciel matematyki z wybitnymi osiągnięciami zawodowymi.
W imieniu własnym i wszystkich doradców ODN zapraszam Państwa na nasze spotkania, a w rozpoczętym roku szkolnym życzę sukcesów w realizacji zadań zawodowych.

Z-ca dyrektora ZCEMiP ds. ODN
Janina Rosiak
 


Lista załączników: