przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Baza instytucji oświatowych po reformie

W związku z wdrożeniem reformy oświaty od dnia 1 września 2017 r. obowiązywała będzie nowa sieć szkół zgodnie z uchwałami Rady Miasta Szczecin

  1. Sieć i obwody ośmioletnich szkół podstawowych oraz wygaszanych gimnazjów, w tym klas dotychczasowych gimnazjów

  2. Sieć szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstwowych i szkół specjalnych

Obwody szkół określone w ww. uchwałach obowiązują uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz kontynuują naukę w klasie drugiej szkoły podstawowej. Dla pozostałych klas w mocy pozostaje dotychczasowa sieć szkół, określona w uchwałach (załączniki).

Przedszkola Publiczne

Szkoły Podstawowe

Zespoły Szkół Ogólnokształcących

Licea Ogólnokształcące

Zespoły Szkół Zawodowych

Technika

Branżowe Szkoły I stopnia

Szkoły Policealne

Placówki Specjalne Szkolno-Wychowawcze

Placówki Specjalne

Zespoły Szkół Specjalnych

Szkoły Specjalne

Placówki Oświatowe oraz Szkoły i Placówki Artystyczne

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Centra Kształcenia Praktycznego

Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Internaty i Bursy Szkolne


Lista załączników: