przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Baza instytucji oświatowych po reformie

W związku z wdrożeniem reformy oświaty od dnia 1 września 2017 r. obowiązywała będzie nowa sieć szkół zgodnie z uchwałami Rady Miasta Szczecin:

  1. UCHWAŁA NR XXVIII/703/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  2. UCHWAŁA NR XXVIII/704/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

Obwody szkół określone w nowej sieci szkół obowiązują dla kandydatów do klas pierwszych. Dla pozostałych klas w mocy pozostaje dotychczasowa sieć szkół.

Przedszkola Publiczne

Szkoły Podstawowe

Zespoły Szkół Ogólnokształcących

Licea Ogólnokształcące

Zespoły Szkół Zawodowych

Technika

Branżowe Szkoły I stopnia

Szkoły Policealne

Placówki Specjalne Szkolno-Wychowawcze

Placówki Specjalne

Zespoły Szkół Specjalnych

Szkoły Specjalne

Placówki Oświatowe oraz Szkoły i Placówki Artystyczne

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Centra Kształcenia Praktycznego

Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Internaty i Bursy Szkolne

przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie