przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Z wizytą na zajęciach w Centrum Nauk Ścisłych

 

Utworzone przy wsparciu Prezydenta Miasta Szczecin – pana Piotra Krzystka, Centrum Nauk Ścisłych przy Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie jest inspirującym środowiskiem nauczania przedmiotów ścisłych, zmuszającym swoich gości do ponownego przemyślenia roli pedagogiki, technologii i prowadzenia zajęć w swoich klasach. Poprzez czetry strefy uczenia się, nauczyciele mogą odkrywać niezbędne elementy w stosowaniu metod nauczania XXI wieku: roli i umiejętności ucznia i nauczyciela, metody nauczania, kreowanie środowiska uczenia się, aktualne i pojawiające się technologie, normy społeczne mające wpływ na edukację.

 

 

 

Od dnia otwarcia we wrześniu 2017r., Centrum Nauk Ścisłych stara się ściśle współpracować z dostawcami nowych technologii aby zapewnić platformę wymiany doświadczeń związanych z umiejętnościami XXI wieku, które będą niezbędne w stale zmieniającym się świecie. Decydenci, przedsiębiorcy, nauczyciele i inne osoby, które pracują nad rozwojem edukacji mogą regularnie spotykać się twarzą w twarz aby rozwijać wizję szkoły przyszłości i strategię jej rozwoju.

Projekt ten promuje i wspiera również współpracę pomiędzy nauczycielami przedmiotów ścisłych (ang. STEM, nauka, technika, inżynieria i matematyka). Początkowym etapem projektu będzie gromadzenie i prezentowanie informacji o europejskich projektach edukacyjnych z dziedziny przedmiotów ścisłych i ich wyniki oraz zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli. Centrum działa w ramach rozwoju strategii mających na celu zwiększenie udziału metody opartej na dociekaniu oraz innych innowacyjnych podejść w nauczaniu treści matematyczno-przyrodniczych.

Ryszard Markowicz

 

Materiały wykorzystane w filmie:

Problem Igrzysk Olimpijskich: https://www.youtube.com/watch?v=dMDURCPG0Q0&index=2&list=PLd5wxeotnPH0QL2gWaDU7pypa7_O8bshU, autor Dan Mayer

Wyzwania matematyczne: http://mashupmath.com/weekly-math-challenges/, autor Anthony Persisco

 

Autor:  Wydział Informatyki 
16.11.2017