przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Pasowanie uczniów klas mundurowych w VII LO

 

20 października 2017 roku w VII Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie odbyło się piąte jubileuszowe pasowanie uczniów klas mundurowych na elewów. Po raz pierwszy pasowani byli uczniowie klasy o profilu policyjnym, która to klasa zaingurowała swoją działalność od września tego roku szkolnego.

Wśród licznie przybyłych gości a zwłaszcza członków rodzin pasowanych uczniów nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych i instytucji współpracujących ze szkołą. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: Pani Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty UM Szczecin – reprezentująca Pana Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin, Pan Piotr Gajewski – reprezentujący Magdalenę Zarębską-Kuleszę - Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, insp. Piotr Ostrowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, Pani Zofia Byra - z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, mł. insp. – Piotr Makuch Komendant Miejski Policji w Szczecinie, a także zastępca KMP mł. insp. Pan Anrzej Biernat, st. bryg. Kazimierz Lesisz - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, płk SG Maciej Jędrzejowski - Komendant Placówki Straży Granicznej w Szczecinie, Pan Krzysztof Kowa z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie oraz insp. Ryszard Gan - Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Obecni byli także przedstawiciele szczecińskich uczelni, które objęły szkołę swoim patronatem: Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie oraz Instytutu Politologii i Europeistyki US.
 

Aktu pasowania uczniów na elewów dokonał Pan inspektor Piotr Makuch Komendant Miejski Policji w Szczecinie. List z gratulacjami od Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka odczytała Pani Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, a w imieniu służb mundurowych zabrał głos Pan inspektor Piotr Ostrowski - zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Specjalne życzenia uczniom złożył Ksiądz Prałat Piotr Kordula, który oprócz tego, że jest proboszczem parafii na Pogodnie, pełni funkcję kapelana policjantów.

 

Po części oficjalnej, obecni na uroczystości mieli okazję zobaczyć bardzo atrakcyjny pokaz strzelania symulacyjnego, podczas którego wiceprezes Młodzieżowego Klubu Strzeleckiego „Kaliber” Pan Andrzej Sulawiak, opowiedział o technice strzelania na strzelnicy symulacyjnej i na czym polega fenomen strzelnicy symulacyjnej.

W swoim przemówieniu dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego Pan Bogdan Dziewulski poinformował zebranych, że szkołę opuściły już dwa roczniki klas mundurowych. To około 50 absolwentów, z czego 16 z nich studiuje na kierunkach związanych z bezpieczeństwem na szczecińskich uczelniach. To prawdopodobnie przyszłe kadry służb mundurowych. Podkreślił również fakt, że tegoroczny absolwent VII LO z klasy o profilu bezpieczeństwo publiczne Wojciech Śmigielski już został policjantem i od kilku tygodni przygotowuje się do pełnienia służby w Szkole Policji w Słupsku i „Siódemka” ma także swoich dwóch absolwentów w wojsku, którzy trzy tygodnie temu złożyli przysięgę w 12 Dywizji Zmechanizowanej. To Rafał Lewczuk i Łukasz Chrzan. Wszyscy oni uczestniczyli w mundurach w uroczystości pasowania swoich młodszych koleżanek i kolegów. Na zakończenie dyrektor życzył elewom, aby byli „Supermenami” tak jak media nazywają sierżanta sztabowego Jarosława Szubę ze szczecińskiej policji, który słynie z tego, że zawsze jest tam, gdzie potrzebna jest pomoc, mając w swoim dorobku „kilkanaście uratowanych osób”.
 

Autor:  VII Liceum Ogólnokształcące 
25.10.2017
Zostaw 1,5% podatku
w Szczecinie trwa nabór projektów w kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025