przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Trening Zastępowania Agresji - szkolenie online

SZKOLENIE ON-LINE DLA NAUCZYCIELI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
zaprasza na szkolenie:

Trening Zastępowania Agresji

Termin: 08 i 09.12.2020 r., godz. 15.00-18.15

Program:
1. Trening umiejętności społecznych:
Ma na celu uczenie się 50 podstawowych umiejętności społecznych. Odbywa się poprzez ćwiczenie umiejętności, które w danej grupie są najsłabsze i z którymi uczestnicy grupy mają największy problem lub w ogóle takiej umiejętności nie posiadają. Uczą się przez modelowanie sytuacji, w których taką umiejętność mogą wykorzystać, odgrywanie ról polegające na przetrenowaniu właściwych zachowań społecznych, udzielanie informacji zwrotnej.
2. Trening kontroli złości:
Celem jest nauczenie samokontroli złości, określenie sytuacji, które prowokują złość i gniew, czyli tzw. zapalników, zidentyfikowanie objawów, czyli co się wtedy ze mną dzieje, stosowanie reduktorów złości i zastosowanie samooceny, czyli wynagradzanie swoich pozytywnych zachowań.
3. Trening wnioskowania moralnego:
Uczestnicy uczą się, jak myśleć o różnych sytuacjach, rozumieć swój własny punkt widzenia i punkty widzenia innych ludzi oraz podejmować odpowiedzialne i dojrzałe moralnie decyzje. Prowadzić dyskusje o dylematach moralnych, które występują w domu, szkole, na podwórku, w relacjach między ludźmi np. czy dać koleżance ściągnąć zadnie domowe czy nie, oddać znaleziony w szkole telefon komórkowy czy nie. Konfrontują się z sytuacjami gdzie druga osoba może mieć inny punkt widzenia na daną sytuację i nie musimy się ze sobą zgadzać, ale prowadzimy dojrzałą moralnie dyskusję na ten temat, w której nie występują zachowania agresywne.

Prowadząca: mgr Monika Józefowicz - socjoterapeuta, Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji metodą ART, Doradca zawodowy, Międzynarodowy Coach International Coach Federation ACC, Mediator Gospodarczy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie i Warszawie.
Prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi dla nauczycieli, dzieci i młodzieży z obszaru pracy nad metodami radzenia sobie z agresją i sposobami jej zapobiegania. Prowadzi dla szkół w całej Polsce programy profilaktyczne z Umiejętności społecznych i Treningu Zastępowania Agresji.
Ukończyła Stosunki Międzynarodowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz Politologię na Uniwersytecie Szczecińskim.
Jest Absolwentką Krakowskiej Szkoły Socjoterapii przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Szczegółowe informacje oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
http://odn.wshtwp.pl/
Zajęcia odbędą się z wykorzystaniem narzędzia do zdalnego kontaktu Teams firmy Microsoft
Kontakt - telefon: 91 424 32 01, e-mail: odn@wshtwp.pl
 

Autor:  Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie 
10.11.2020