przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolenia

Odkrywamy Prawo Humanitarne

2019-03-01

Z radością informujemy o uruchomieniu kolejnej edycji kursu e-learningowego Odkrywamy Prawo Humanitarne. Kurs prowadzony jest we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

"Jak wykorzystać teatrzyk kamishibai w edukacji"

2019-03-21

Zaproszenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej

2019-03-21

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego na szkolenie "Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej. Cz.IV. O streszczeniu na lekcjach języka polskiego i na egzaminie."

Seminaria inspirujące Familylab

2019-03-22

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie zaprasza nauczycieli na seminaria inspirujące Familylab.

Programowanie wizualne dla każdego - Scratch

2019-03-27

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie zaprasza Nauczycieli na warsztaty z programowania.

Szkolenie "Uczeń w kryzysie indywidualnym"

2019-03-28

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej

Belferska Kawiarenka Wczesnoszkolna

2019-03-28

Belferska Kawiarenka Wczesnoszkolna zaprasza na spotkanie pt. „Porozmawiajmy o lekturach” .

Warsztaty "Gotowość matematyczna a ryzyko dyskalkulii"

2019-04-03

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie zaprasza Nauczycieli na warsztaty.

Warsztaty "Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów"

2019-04-06

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie zaprasza Nauczycieli na warsztaty.

IV Wykład cyklu Eksplozji Wiedzy

2019-04-10

Uniwersytet Szczeciński i Miasto Szczecin zapraszają na kolejny otwarty wykład w ramach projektu „EKSPLOZJA WIEDZY. Uniwersyteckie spotkania z nauką”.

Warsztaty "Odpowiedzialność prawna nauczyciela"

2019-04-13

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie zaprasza Nauczycieli na warsztaty.

Warsztaty "Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE)"

2019-04-17

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie zaprasza Nauczycieli na warsztaty.


przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie Wielki Piknik Pasji, 19 maja