przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolenia

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

2018-10-24

ODN w ZCEMiP w Szczecinie zaprasza pracodawców i inne osoby, które chciałyby uzyskać uprawnienia pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu na "Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu".

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

2018-10-24

ODN w ZCEMiP w Szczecinie zaprasza wszystkich nauczycieli, zajmujących stanowiska nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy chcą uzupełnić przygotowanie pedagogiczne na "Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu".

Różnorodne aspekty bezpieczeństwa w szkole, w tym wychowanie komunikacyjne

2018-11-14

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów wszystkich szkół i placówek oświatowych na Grant zadanie nr 38b – Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Szkolenie dla nauczycieli "Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci?"

2018-11-15

Na szkolenie zapraszamy nauczycieli – wychowawców przedszkola, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców grup w placówkach oświatowych.

„Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!” – konferencja dla nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

2018-11-17

Zapraszamy nauczycieli szkół i przedszkoli, wychowawców, studentów oraz pracowników i wolontariuszy organizacji pracujących lub zamierzających w przyszłości pracować z dziećmi oraz młodzieżą na konferencję odbywającą się w ramach czwartej edycji projektu "Spotkanie z Innym".

Jesienne Warsztaty Metodyczne

2018-11-20

Jesienne Warsztaty Metodyczne dla katechetów - Szkoła bez przemocy.

Szkolenie dla nauczycieli "Formy pomocy pp w odpowiedzi na specjalne potrzeby uczniów"

2018-11-20

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej.

Klub Młodego Nauczyciela

2018-11-21

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na spotkanie z doradcą metodycznym.

Szkolenie dla nauczycieli fizyki

2018-11-27

Zapraszamy nauczycieli fizyki na szkolenie „Zastosowanie technologii informacyjnej w warsztacie nauczyciela fizyki”.

Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego

2018-11-28

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego na szkolenie "Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej".


Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie